List of M.Tech candidates

S.No Name Roll NO.
1 Abhay Kumar 21129001
2 Arpit Khandelwal 21129003
3 Ashish Tiwari 21129004
4 Ashwani Kumar 21129005
5 Avaneesh Kumar Shukla 21129006
6 Ayog Kumar Rastogi 21129007
7 Kundan Manohar Shahare 21129008
8 Manoj Kumar 21129009
9 Medepalli Revanth 21129010
10 Mohammad Hashim 21129011
11 Mohit Ravishankar Patle 21129013
12 Naman Kumar 21129014
13 Nikunj Kumar Jain 21129015
14 Prakhar Choudhary 21129016
15 Prashant Singh 21129017
16 Rahul Karunesh Maurya 21129019
17 Sachin Mulewa 21129021
18 Santosh Manik Argade 21129022
19 Satish Kumar 21129023
20 Shiv Shakti Singh 21129024
21 Shuchita Tyagi 21129025
22 Siddhesh Milind Darole 21129026
23 Tushar Dilip Patil 21129030
24 Vishal Singh 21129031
25 Vishesh Sharma Tharu 21129032