Electrical Engineering

Indian Institute of Technology Kanpur

List of Former Faculty

Sadanand D. Agashe

Rajinder P. Aggarwal

Sandeep Anand

Ravindra Arora

John Bacon (KIAP faculty)

Krishna B. Balasubramanian

R. K. Bansal

Sanat K. Basu

Rakosh D. Begumudre

Arthur Bergen (KIAP faculty)

PCP Bhatt

Sunil V. Bhushan

Ranen N. Biswas

Sanjay K. Bose

Pralay K. Chatterjee

Mon M. Chaudhari

Chinmay Dasgupta

Pratha P. De

Narsingh Deo

Seshagiri R. Doradla

Gopal K. Dubey

Parmatma P. Dwivedi

Narpat S. Gehlot

Anjan K. Ghosh

Arindam Ghosh

Arthur Gill (KIAP faculty)

Tanaya Guha

Kuldip Chandra Gupta

Sumana Gupta

Surendra Gupta

T. D. Gupta

Md. Mozaffarul Hasan

Kashinath E. Hole

Joseph John

Angel G. Jordan (KIAP faculty)

Avinash Joshi

Prem K. Kalra

Samares Kar

Hiremagalur K. Kesavan

Mukkai Krishnamoorthy

Shyam Kumar

H. N. Mahabala

Anil Mahanta

S. N. Maheswari

D. Manjunath

Peter V. Mason (KIAP faculty)

Naresh C. Mathur

Gagan S. Mirchandani

Santanu Mishra

Satish K. Mullick

C. R. Muthukrishnan

Mr. A. K. Nandi

K. R. Padiyar

M. A. Pai

Bikash Chandra Pal

Gaurav Pandey

Mahesh Patil

Alaknanda Paul

Dilip Kumar Paul

Srinivasa S. Prabhu

Birendra Prasada

Shafi Qureshi

T. Radhakrishnan

Raj Raghuram

A. K. Raina

V. Rajaraman

N. Ram

Mylavarapu Ramamoorty

Vir V. Rampal

P.Ramakrishna K. Rao

Preeti Rao

Gopal K. Ray

Subir K. Roy

Sachichidanand

M. Sachidananda

H. V. Sahasrabuddhe

Basant Sarkar

I. G. Sarma

Kalluri R. Sarma

Vedam R. Sastry

Vedula V. Sastry

William F. Schreiber (KIAP faculty)

Adarshpal S. Sethi

Raghubir Sharan

G. Sharma

M. U. Siddiqui

Lakhneshwar P. Singh

Gurdip Singh Deep

R. M. K. Sinha

Virendra P. Sinha

Vishwanath Sinha

Pradip Sircar

Louis D. Smullin (KIAP faculty)

S. C. Srivastava

Kalyanapuram R. Srivatsan

R. Subramanian

Virendra R. Sule

Man S. Tyagi

S. Umesh

V. K. Vaishnavi

Macelwyn V. Valkenburg (KIAP faculty)

Shankara Venkateswaran

T. Lakshmi Viswanathan

T. R. Viswanathan

Note: Available Phone number of the retired faculty may be obtained by sending a request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.