PhD Students

 
 

S.No.

Roll No.

Name

Thesis
Supervisor

e-mail

1.

10109064

Bharat Lal Meena

AP/RG

bharatm

2.

10109067

Pankaj Singh

AP

singhp

3.

10209063

Prabodh Kr Pandey

AP/NN (EE)

prabodh

4.

11109867

Dibya Jyoti Sivananda

SB

dibya

5.

11209061

Abhishek Juyal

SOM

abijuyal

6.

11209067

Pavan Kumar

AP

pavan

7.

12109065

Khun Sang Phukon

PJ/SB

khunsang

8.

12109067

Raghwendra Kumar

SAR

raghawk

10.

12109872

Kamalika Nath

SB

knath

11.

12109873

Mohammad Zaffar

AP

zaffar

12.

12109874

Shailendra Kr Rathor

SC

skrathor

13.

12209062

Ankit Kumar

SB

rankit

14.

12209063

Arif Warsi Laskar

SG

warsi

15.

12209066

Purna Chandra Patra

YNM

pcpatra

16.

12209067

Rajan Kumar Singh

SG

rajanks

17.

12209068

Rajesh Kumar

SAR

kraj

18.

12209070

Sourav Biswas

AKG

souravbs

19.

12209873

Naorem Rameshwari Devi

SAR/AS(MSE)

naorem

20.

13109061

Annwesha Dutta

DC/VV

annwesha

21.

13109062

Ashish Kumar

MKH

ashishkr

22.

13109063

Bhavya Mishra

DC

mbhavya

23.

13109065

Gyana Ranjan Sahoo

AP

gyana

24.

13109066

Jitendra K. Pradhan

SAR

jitendra

25.

13109070

Paramita Dasgupta

PJ

paromita

26.

13109071

Pramod Ghising

ZH/RCB

pghising

27.

13109072

Prasenjit Sanyal

PJ

psanyal

28.

13109074

Rajesh Tripathi

ZH

rajesht

29.

13109075

Shubhajyoti Mohapatra

AS

shubhajm

30.

13109076

Soumendu Ghosh

DC

soumendu

31.

13109881

Manohar Kr Sharma

SC/MKV

kmanohar

32.

13109882

Pritam Kumar Roy

KK

rpritam

33.

13109883

Ravindra Kr Verma

PJ/SD

ravindkv

34.

14109261

Antu Laha

ZH

antulaha

35.

14109263

Boudhayan Paul

GS

paul

36.

14109264

Girish Kulkarni

AKJ

girishk

37.

14109267

Meenaxi Sharma

KK

meenaxi

38.

14109271

Rohitashwa Chattopadhyay

SC

crohit

39.

14109272

Saikat Sur

VS

saikatsu

40.

14109874

Amit Kumar Jash

SB

amitjash

41.

14109875

Anuj Ram Baitha

SBh

arbaitha

42.

14109876

Anupam Ghosh

SC

anupamgh

43.

14109877

Archan Mukhopadhyay

Sc

archan

44.

14109878

Krishanu Sadhukhan

AKA

kissan

45.

14109879

Poulami Nandi

AB

poulamin

46.

14109880

Ravinder Kumar

ZH

ravindk

47.

14109881

Saikat Chakraborty

KBh

snilch

48.

14109882

Sougata Mardanya

AKA/SoB

sougata

49.

14109885

Utso Bhattacharya

AD

butso

50.

14109886

Vimalesh Kumar Vimal

VS

vimalkv

51.

14209264

Sandip Chowdhury

TS

sandipc

52.

14209862

Sanjeev Kumar Maurya

SBh

msanjeev

53.

14209863

Sayid Mondal

GS

sayidphy

54.

15109264

Barun Ghosh

AKA

barung

55.

15109267

Md Arif Ali

SB

arifali

56.

15109271

Pritam Banerjee

TS

bpritam

57.

15109272

Pritha Bari

KBh

pribari

58.

15109275

Suvankar Paul

TS

svnkr

59.

15109861

Avijit Duley

AHK

avijitd

60.

15109862

Bikash Ghosh

SoM

bikashg

61.

15109863

Swayamshree Patra

DC

swayam

62.

15209261

Abhinandan Bhattacharjee

AKJ

abhib

63.

15209262

Pratik Adhikary

SG

pratikad

64.

16109264

Anurag

SC

anuragsh

65.

16109265

Avijit Koley

SMT

avkoley

66.

16109266

Divya Rawat

PJ

divyar

67.

16109267

Himadri Roy

JC

himadrir

68.

16109268

Hukam Singh

SMT

shukam

69.

16109271

Krishn Pal Singh

SBh

krishnp

70.

16109272

Mamta Gautam

TS

mamtag

71.

16109274

Nirmal Roy

SB

nirmalro

72.

16109275

Pratyasha Sahani

RV

pratyasa

73.

16109277

Pulastya Parekh

AB

pulastya

74.

16109278

Punit Sharma

AB

spunit

75.

16109279

Rinku Maji

JC

mrinku

76.

16109280

Rohit Tyagi

AHK

rtyagi

77.

16109281

Sanchari Pal

KBh

pals

78.

16109282

Sandeep Bajrangi Bari

AHK

sbari

79.

16109285

Somnath Maity

AD

msomnath

80.

16109286

Sonu Verma

TKG/AK

sonuv

81.

16109863

Garima Bawa

SMT

garimab

83.

16109865

Kalyani Barman

SBh

kalyani

84.

16209262

Jayashree Majumdar

SBH

jaymaj

85.

16209263

Nitesh Kumar Jaiswal

TS

nitesh

86.

16209861

Krishnendu Dandapat

SMT

krishnd

87.

16209862

Sagar Paul

AKG

sagarp

88.

16209863

Sana Afrin

SMT

sanafrin

89.

16209864

Shubhadeep Sadhukhan

SC/MKV

deep

90.

16209865

Sudip Malick

ZH

sudipma

91.

16509261

Manoranjan

YNM

manornjn

92.

17109261

Anisha

JC

anisha

93.

17109262

Arnab Sarkar

SG

arnaba

94.

17109263

Bidisha Bhatt

KK/MK

bidisha

95.

17109264

Debasmita Giri

AK

debasmit

96.

17109265

Deepika

SBH

deepika

97.

17109266

Fahim Varsi

PJ

fahim

98.

17109267

Narendra Pratap

MKV

narendra

99.

17109268

Sayantan Ghosh

SB

ghoshs

100.

17109269

Sourav Bhattacharjee

AD

bsourav

101.

17109270

Sourav Biswas

AK

souravbw

102.

17109271

Souvik Bandyopadhyay

AD

souvik

103.

17109272

Subhadip Jana

SN

Sjana

104.

17109273

Sudipta Dutta

AB

dsudipta

105.

17109275

Vishal Narnaulia

HW

nvishal

106.

17109861

Bashab Dey

TKG

bashab

107.

17109864

Himanshu Parihar

GS

himansp

108.

17109866

Rahul Bhardwaj

SMT

rahulbh

109.

17109867

Rekha Kumari

AK

rekha

110.

17109868

Shaswata Chowdhury

TS

shaswata

111.

17109870

Supratim Das Bakshi

JC

sdbakshi

112.

17109872

Yogesh Kumar Verma

SMT

yverma

113.

17209262

Jaydeep Kumar Basak

GS

jaydeep

114.

17209264

Ritankar Chatterjee

AB

ritankar

115.

17209265

Sargam

SBh

sargam

116.

17209266

Sukhdev Mouraya

SUB

sukhdev

117.

17209871

Anan Bari Sarkar

AKA

sarkar

118.

17209872

Kamal Das

AKA

kamaldas

119.

18109261

Ankur Singha

DpC

anksing

120.

18109262

Ashish Chandra

GS

achandra

121.

18109263

Ayesha Nanda

SBh

ayesha

122.

18109265

Kishori Lal

ZH

kishori

123.

18109266

Pooja

TKG

kpooja

124.

18109267

Poonam Choudhary

DpC

poonamch

125.

18109269

Pranesh Chandra Mahato

SB

pcmahato

126.

18109271

Santu Prasad Jana

AKG

santupj

127.

18109272

Soumyadeep Chatterjee

MKV

Soumyade

128.

18109273

Suman Chakraborty

JC

suman

129.

18109274

Suman Karan

AKJ

karans

130.

18109275

Suprodip Mondal

SG

msupro

131.

18109276

Suraina Gupta

AKG

suraina

132.

18109277

Swati Swagatika Mishra

SBh

swatis

133.

18109861

Debottam Mandal

AKA

dmandal

134.

18109862

Ekta Yadav

AKG

ektay

135.

18109863

Harishyam Kumar

PJ

hari

136.

18109864

Kunal Pal

TS

kunalpal

137.

18109865

Kuntal Pal

TS

kuntal

138.

18109866

Minhajul Islam

AB

minhajul

139.

18109867

Radhika Pal

SMT

radhika04

140.

18109868

Sahiram Goliya

PJ

sahiramg

141.

18109869

Sushanta Barman

SBh

Sushanta

142.

18209261

Ateesh Kumar Rathi

SG

ateeshkr

143.

18209262

Bidyut Dey

DD/NK

bidyutd

144.

18209263

Mahammad Tahir

SoM

mdtahir

145.

18209264

Mir Afrasiar

NK/JC

afrasiar

146.

18209266

Ojasvi Pal

TKG

ojasvi

147.

18209268

Pushpendra Kumar Yadav

AKA

pyadav

148.

18209269

Shakeel Ur Rahaman

JC/DD

shakel

150.

18209271

Yogendra Jaiswara

MKV

yogjnp