PhD Students

 
 

S.No.

Roll No.

Name

Thesis
Supervisor

e-mail

1.

12209068

Rajesh Kumar (Part time)

SAR/SG

kraj

2.

14109263

Boudhayan Paul

GS

paul

3.

14209264

Sandip Chowdhury

TS

sandipc

4.

15109267

Md Arif Ali

SB

arifali

5.

15209262

Pratik Adhikary

SG

pratikad

6.

16109265

Avijit Koley

SMT

avkoley

7.

16109267

Himadri Roy

JC

himadrir

8.

16109268

Hukam Singh

SMT

shukam

9.

16109271

Krishn Pal Singh(Part Time)

SBh

krishnp

10.

16109272

Mamta Gautam

TS

mamtag

11.

16109278

Punit Sharma

AB

spunit

12.

16109280

Rohit Tyagi

AHK

rtyagi

13.

16109281

Sanchari Pal

AB

pals

14.

16109282

Sandeep Bajrangi Bari

AHK

sbari

15.

16109863

Garima Bawa

SMT

garimab

16.

16109865

Kalyani Barman

SBh

kalyani

17.

16209262

Jayashree Majumdar

SBH

jaymaj

18.

16209263

Nitesh Kumar Jaiswal

TS

nitesh

19.

16209863

Sana Afrin

KK

sanafrin

20.

16509261

Manoranjan

YNM

manornjn

21.

17109262

Arnab Sarkar

SG

arnabs

22.

17109263

Bidisha Bhatt

KK/MK

bidisha

23.

17109264

Debasmita Giri

AK

debasmit

24.

17109265

Deepika

SBH

deepika

25.

17109266

Fahim Varsi

PJ/ P K. Mohanty

fahim

26.

17109268

Sayantan Ghosh

SB

ghoshs

27.

17109269

Sourav Bhattacharjee

AKA

bsourav

28.

17109270

Sourav Biswas

AK/Alessandro De Martino

souravbw

29.

17109271

Souvik Bandyopadhyay

AK

souvik

30.

17109273

Sudipta Dutta

AB

dsudipta

31.

17109275

Vishal Narnaulia

HW

nvishal

32.

17109867

Rekha Kumari

AK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33.

17109868

Shaswata Chowdhury

TS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34.

17109872

Yogesh Kumar Verma

SMT

yverma

35.

17209264

Ritankar Chatterjee

AB

ritankar

36.

17209265

Sargam

SBh

sargam

37.

17209266

Sukhdev Mouraya

SuB

sukhdev

38.

17209872

Kamal Das

AkA

kamaldas

39.

18109261

Ankur Singha

DpC/Vipul Arora

anksing

40.

18109262

Ashish Chandra

GS

achandra

41.

18109263

Ayesha Nanda

SBh

ayesha

42.

18109265

Kishori Lal

ZH

kishori

43.

18109266

Pooja

CS

kpooja

44.

18109267

Poonam Choudhary

DpC

poonamch

45.

18109269

Pranesh Chandra Mahato

SB

pcmahato

46.

18109271

Santu Prasad Jana

AKG

santupj

47.

18109272

Soumyadeep Chatterjee

MKV

soumyade

48.

18109273

Suman Chakraborty

SC

suman

49.

18109274

SUMAN KARAN

AKJ

karans

50.

18109276

Suraina Gupta

AKG

suraina

51.

18109277

Swati Swagatika Mishra

SBh

swatis

52.

18109861

Debottam Mandal

AKA

dmandal

53.

18109862

Ekta Yadav

ZH/KPR

ektay

54.

18109863

Harishyam Kumar

PJ

hari

55.

18109864

Kunal Pal

TS

kunalpal

56.

18109865

Kuntal Pal

TS

kuntal

57.

18109866

Minhajul Islam

AB

minhajul

58.

18109869

Sushanta Barman

SBh

Sushanta

59.

18209261

Ateesh Kumar Rathi

SG/Shilpi Gupta

ateeshkr

60.

18209262

Bidyut Dey

DD

bidyutd

61.

18209263

Mahammad Tahir

SoM/RM

mdtahir

62.

18209264

MIR Afrasiar

GS

afrasiar

63.

18209266

Ojasvi Pal

TKG

ojasvi

64.

18209268

Pushpendra Kumar Yadav

AKA

pyadav

65.

18209269

Shakeel Ur Rahaman

JC/DD

shakel

66.

18209271

Yogendra Jaiswara

MKV

yogjnp

67.

19109261

Abhijeet Kishore

DPC

akishore

68.

19109263

Akash Gandhi

PJ

gakash

69.

19109266

Arijit Halder

SuB

harijit

70.

19109268

Arnab Paul

HW

arnpaul

71.

19109269

Ashutosh Dubey

AK

adubey

72.

19109270

Bheemsehan Gurjar

DPC

gbheem

73.

19109271

Debarshi Basu

GS

debarshi

74.

19109272

Debojyoti Garain

TS

dgarain

75.

19109273

Gurmeet Singh

PJ

gurmeet

76.

19109276

Md Saddam Hussain

KB

msaddam

77.

19109277

Prateksh Dhivakar

NK

prateksh

78.

19109278

Ritajit Kundu

AK/AD

ritajit

79.

19109280

Rohit Mukherjee

AK/AS

rohitmk

80.

19109281

Saikat Mondal

AB

saikatmd

81.

19109282

Shubham Jaiswal

SAR/SG

shubhamj

82.

19109283

Suraj Prakash

JC

surajprk

83.

19109285

Upalaparna Banerjee

JC

upalab

84.

19109286

Vikash Kumar Dubey

SC

vdubey

85.

19109287

Vinayak Raj

GS

vraj

86.

19109861

Ankit Kumar

KPR

ankt

87.

19109862

Ashish Kumar

PJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

88.

19109863

Biswanath Maharana

ZH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

89.

19109864

Daloo Ram

ZH

daloo

90.

19109865

Debasis Dutta

AKA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

91.

19109867

Mohit Mudgal

JN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

92.

19109868

Mohit Panwar

PJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

93.

19109869

Nandita Pan

SuB

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

94.

19109870

Priyanka Meena

JN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

95.

19109871

Samrat Sohel Mondal

SC

samrat

96.

19109872

Sanatan Halder

MK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

97.

19109873

Shivam Gupta

KK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

98.

19209264

Manthan Verma

MKV

manver

99.

19209861

Amitava Ghosh

CS

Amitava

100.

19209862

Jatin Soni

TM

Jsoni

101.

19209863

Ruchika Dhaka

PJ/JS Yadav

ruchika

102.

20109261

AMARTYA SAHA

AB

amartyas

103.

20109262

ANKIT GILL

TS

ankitgill20

104.

20109264

ARPAN HAIT

DtC

arpan20

105.

20109265

ARUNAVA PATRA

SC

arunava20

106.

20109267

Debojit Chanda

MK

dchanda

107.

20109274

Javed Akhter Mondal

SG

majaved

108.

20109276

JYOTI

ZH/SoM

jyoti20

109.

20109277

MANEESH KUMAR M

AKA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

110.

20109278

NISHKARSH KUMAR

AP/Nirmalya Ghosh

nishkarshk20

111.

20109279

Radhika Prasad

AKJ

radhikap

112.

20109282

Saikat Mondal

AA

msaikat

113.

20109285

SATYABAN GOCHHAIT(Part Time)

PJ

satya20

114.

20109287

SOURAV KARAN

KK

souraviitk20

115.

20109291

UMESH CHANDRA THUWAL

AKG

umesht20

116.

20109292

VASWATI BISWAS

RV

bvaswati20

117.

20109862

HIMANSHU CHOURASIYA

GS

chim

118.

20109863

MONU KUMAWAT

KPR

monuk

119.

20109864

NEMICHAND

AP/Pankaj Singh

nemic

120.

20109865

PANKAJ KUMAR MAHAWAR

SvC

kmpankaj

121.

20109866

RAJESH SWAMI

ZH

swami

122.

20109869

VISHNU KUMAR TIWARI

JN

tvishnu

123.

20109870

WAKEEL AHMAD

CS

wakeel

124.

20109871

DIPAK SAHU

CS

sdipak

125.

20109872

GOUTAM MANNA

SG

goutamm

126.

20109873

JOY DAS BAIRAGYA

SC

joydas

127.

20109874

SUPROTIM SAHA

SB

suprotim

128.

20209262

Dibyendu Mondal

MK

dibyendum20

129.

20209266

Nirmalya Jana

AKA

nirmalyaj20

130.

20209267

Sandip Biswas

KB

sandipb20

131.

20209862

NAKUL KUMAR

HW

nakulk

132.

21109261

Ankur Dey

GS/KB

ankurd21

133.

21109262

Arpan Manna

SoM

arpanm21

134.

21109264

Priyanka Saha

KB

priyankas21

135.

21109265

Prosanta Mandal

SC

prosantam21

136.

21109266

Prosenjit Roy

SC

prosenjit21

137.

21109267

Saikat Biswas

GS/DD

saikatb21

138.

21109268

Soumen Basak

DD

soumenb21

139.

21109270

Harsh Varshney

AKA

Hvarshny

140.

21109271

Mayank Pathak

MKV

Mpathak

141.

21109272

Pranay Mohta

AKJ

Pmohta

142.

21109273

Sanjay Sarkar

AKA

Sanjays

143.

21109274

Subrata Pachhal

AA/AD

Pachhal

144.

21109275

Sunit Das

AKA

sunitd

145.

21109861

Abhishek Kumar Jha

MKV

abhijha

146.

21109862

Abhishek Yogi

VJY

yogiabhi

147.

21109863

Alapan Bera

SoM

alapan

148.

21109864

Anurag Sarkar

DD

sarkara

149.

21109865

Dhananjay Singh

TS

sdhanjay

150.

21109866

Harshit Tiwari

MKV

tharshit

151.

21109867

Hemlata Meena

SvC

hemlatam

152.

21109868

Jyoti Pareek

SG/SC

jpareek

153.

21109869

Kewal Anand

PJ/JSY

kanand

154.

21109870

Lavish

GS/TS

clavish

155.

21109871

Sachin Singh Rawat

MKV

sachinr

156.

21109872

Sandip Kundu

MK

sandipk

157.

21109873

Sanjay Khatik

PJ/JSY

sanjaykh

158.

21109874

Shubhankar Paul

CS

shubhp

159.

21109875

Shyam Sunder Lakesar

KPR

sslake

160.

21109876

Subhadip Saha

PJ

sahas

161.

21109877

Sugata Paul

SB

sugata

162.

21109878

Sumanta Maity

AKJ

smaity

163.

21109879

Vaibhav Sharma

PJ/JSY

svbhv

164.

21209262

AVIJIT MAITY

RV

avijitm21

165.

21209264

DEBANJAN DEBNATH

TS

debanjand21

166.

21209265

DIBYENDU SAMANTA

SKG

dibyendus21

167.

21209267

RITWIKA GHOSHAL

 

ritwika21

168.

21209268

SANKALP SHANDILYA

VJY

sankalps21

169.

21209269

SHUBHAM CHOWDHURY

SRC

shubhamc21

170.

22109261

Amit Ghosh

AKJ

agosh22

171.

22109262

Arnab Das

SoM

arnabdas22

172.

22109263

Dibyanandan Bhowmick

AD

dbhowmick22

173.

22109264

DIKSHA PRAJAPATI

AKG

dikshap22

174.

22109266

Nilakshi Senapati

AKJ

nilakshis22

175.

22109269

Shrey Jain

MKH

shreyjain22

176.

22109271

Subham Debnath

SG

subhamd22

177.

22109272

Tarun bisht

AKJ

tarunbisht22

178.

22109273

Tithiparna Das

SoM

tithiparna22

179.

22109274

Subrata Samanta

DtC

samantaphy20

180.

22109275

Shivam Gupta

TM

shivamg20

181.

22109861

AMRENDRA KUMAR

RM

amrendra20

182.

22109862

AYUSH KUMAR GUPTA

RM

guptaayush20

183.

22109863

CHIRANJIT MAJHI

KK

chiranjitm20

184.

22109864

DEEPIKA

 

deep20

185.

22109865

DHANANJAY GAUTAM

SvC

dhananjayg20

186.

22109866

HIRONMOY PRATIHAR

AK

hironmoy20

187.

22109867

KOUSHIK GHORAI

AKA

koushikgh20

188.

22109868

PANDYA PARTH DHANESHWARBHAI

TS

parthupa20

189.

22109869

POOJA POONIA

RG

pooniapuja20

190.

22109870

SACHIN KUMAR

RM

sachin20

191.

22109871

SANTANU MANDAL

DD

santanum20

192.

22109872

SIMRAN JEET

 

simranj

193.

22109873

SUBAS RANA

MKH

subas20

194.

22109874

SUBHAYAN SINHA

SG

subhayan20

195.

22109875

VIMAL KUMAR

MKV

vimal20

196.

22109876

SHARAD SHUKLA

TS

ssharad20

197.

22109877

PAWAN NAGARWAL

AHK

nagarpawan20

198.

22109878

AJEET SINGH

SvC

ajeetsingh20

199.

22209261

Anwesha Pradhan

 

anweshap22

200.

22209262

Kushagra Bhargava

 

kushagrab22

201.

22209263

Mohit Kumar

 

mohitk22

202.

22209861

Srikant Moharana

 

Skm20