PhD Students

 
 

S.No.

Roll No.

Name

Thesis Supervisor

E-mail

         

1.

Y7109876

Surajit Sarkar

SK/YNM

ssarkar

2.

Y8109062

Anup Kumar Singh

RG/DG

anuphys

3.

Y8209064

Upkar Kr Verma

YNM

upkarv

4.

Y9109071

Lalruatfela

HW/SAR

fela

5.

Y9109079

Sunil Kumar

YNM

sunilkmr

6.

Y9109081

Seema Devi  

AP

seemad

7.

Y9209064

Nimisha Raghuvanshi

AS

nimishar

8.

10109064

Bharat Lal Meena

AP/RG

bharatm

9.

10109067

Pankaj Singh

AP

singhp

10.

10109070

Ummer KV

RV

ummerkv

11.

10109873

Biplab Bag

SB

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.

10109874

Pankaj Chaturvedi

GS

cpankaj

13.

10209063

Prabodh Kr Pandey

AP/NN (EE)

prabodh

14.

10209064

Prince Gupta

SAR

gprince

15.

10209067

Vijay Singh

RG/AG

vijayc

16.

11109062

Abhishek Kumar

MKV

abhkr

17.

11109063

Anshuman Dey

TS

deyanshu

18.

11109065

Jishnu Goswami

DpC

jgoswami

19.

11109067

Pratim Roy

TS

proy

20.

11109068

Rahul Kumar Kothari

PJ

rahulko

21.

11109861

A Kani Mohamed

HW

akani

22.

11109865

D Sumeet Kartik

PJ/DpC

sumeetkd

23.

11109866

Debarchan Das

ZH

dasdeba

24.

11109867

Dibya Jyoti Sivananda

SB

dibya

25.

11109868

Jitesh Barman

KK

jiteshb

26.

11109869

Sayandip Ghosh

AS

sayandip

27.

11109870

Tanay Nag 

AD

tanayn

28.

11209061

Abhishek Juyal

SOM

abijuyal

29.

11209062

Alekha Chandra Nayak

PJ

acnayak

30.

11209064

Dipak Rout

RV

dkrout

31.

11209067

Pavan Kumar

AP

pavan

32.

11209068

Vinay Kumar Shukla

SOM

vkshukla

33.

12109061

Alestin Mawrie

TKG

amawrie

34.

12109062

Anil Kumar Singh

AKG

skanil

35.

12109063

Anmol Thakur

AKA

tanmol

36.

12109065

Khun Sang Phukon

PJ/SB

khunsang

37.

12109066

Rabeet Singh

MKH

rabeet

38.

12109067

Raghwendra Kumar

SAR

raghawk

39.

12109068

Ritu Gupta

ZH/KPR

ritug

40.

12109870

Anando Gopal Chatterjee

MKV/MC

anandogc

41.

12109871

Dipanwita Ghanti

DC

dipag

42.

12109872

Kamalika Nath

SB

knath

43.

12109873

Mohammad Zaffar

AP

zaffar

44.

12109874

Shailendra Kr Rathor

SC

skrathor

45.

12109875

Shamik Ghosh

PJ

shamik

46.

12109876

Suchita

RV

suchita

47.

12209062

Ankit Kumar

SB

rankit

48.

12209063

Arif Warsi Laskar

SG

warsi

49.

12209066

Purna Chandra Patra

YNM

pcpatra

50.

12209067

Rajan Kumar Singh

SG

rajanks

51.

12209068

Rajesh Kumar

SAR

kraj

52.

12209070

Sourav Biswas

AKG

souravbs

53.

12209873

Naorem Rameshwari Devi

SAR/AS (MSE)

naorem

54.

12209874

Tanmay Maji

DpC

tanmay

55.

13109061

Annwesha Dutta

DC/VV

annwesha

56.

13109062

Ashish Kumar

MKH

ashishkr

57.

13109063

Bhavya Mishra

DC

mbhavya

58.

13109065

Gyana Ranjan Sahoo

AP

gyana

59.

13109066

Jitendra K. Pradhan

SAR

jitendra

60.

13109070

Paramita Dasgupta

PJ

paromita

61.

13109071

Pramod Ghising

ZH/RCB

pghising

62.

13109072

Prasenjit Sanyal

PJ

psanyal

63.

13109074

Rajesh Tripathi

ZH

rajesht

64.

13109075

Shubhajyoti Mohapatra

AS

shubhajm

65.

13109076

Soumendu Ghosh

DC

soumendu

66.

13109077

Vinay M M

GS

vinaymm

67.

13109879

Ashutosh Kr Singh

AKA

ashuks

68.

13109880

Dipanjan Dey

KBh

deydip

69.

13109881

Manohar Kr Sharma

SC/MKV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

70.

13109882

Pritam Kumar Roy

KK

rpritam

71.

13109883

Ravindra Kr Verma
Shashi Dugad TIFR (Co-Supv)

PJ/SD

ravindkv

72.

13109884

Sanghamitro Chatterjee

SBh

sanghach

73.

13209861

Himanshu

SC

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

74.

14109261

Antu Laha

ZH

antulaha

75.

14109263

Boudhayan Paul

GS

paul

76.

14109264

Girish Kulkarni

AKJ

girishk

77.

14109267

Meenaxi Sharma

KK

meenaxi

78.

14109271

Rohitashwa Chattopadhyay

SC

crohit

79.

14109272

Saikat Sur

VS

saikatsu

80.

14109874

Amit Kumar Jash

SB

amitjash

81.

14109875

Anuj Ram Baitha

SBh

arbaitha

82.

14109876

Anupam Ghosh

SC

anupamgh

83.

14109877

Archan Mukhopadhyay

Sc

archan

84.

14109878

Krishanu Sadhukhan

AKA

kissan

85.

14109879

Poulami Nandi

GS

poulamin

86.

14109880

Ravinder Kumar

ZH

ravindk

87.

14109881

Saikat  Chakraborty

KBh

snilch

88.

14109882

Sougata Mardanya

AKA/SoB

sougata

89.

14109883

Tripurari Srivastava

JC

tripurar

90.

14109885

Utso Bhattacharya

AD

butso

91.

14109886

Vimalesh Kumar Vimal

VS

vimalkv

92.

14209261

Apurba Dutta

DC

apurbad

93.

14209264

Sandip Chowdhury

TS

sandipc

94.

14209861

Dhananjay Kumar Gaur

SAR

dgaur

95.

14209862

Sanjeev Kumar Maurya

SBh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

96.

14209863

Sayid Mondal

GS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

97.

15109262

Anup Kumar Mandal

SyB

anupkm

98.

15109264

Barun Ghosh

AKA

barung

99.

15109266

Jagannath Jena

ZH

jjena

100.

15109267

Md Arif Ali

SB

arifali

101.

15109268

Parthajit Biswas

SyB

parthjit

102.

15109271

Pritam Banerjee

TS

bpritam

103.

15109272

Pritha Bari

KBh

pribari

104.

15109273

Pushpjit Halder

AD

halder

105.

15109274

Sanjukta Kundu

SG

ksanju

106.

15109275

Suvankar Paul

TS

svnkr

107.

15109861

Avijit Duley

AHK

avijitd

108.

15109862

Bikash Ghosh

SoM

bikashg

109.

15109863

Swayamshree Patra

DC

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

110.

15209261

Abhinandan Bhattacharjee

AKJ

abhib

111.

15209262

Pratik Adhikary

SG

pratikad

112.

15209861

Vijay Shankar Prasad

RG

vijaysp

113.

16109262

Aditya Singh Mehra

AB

adityams

114.

16109264

Anurag

SC

anuragsh

115.

16109265

Avijit Koley

SMT

avkoley

116.

16109266

Divya Rawat

PJ

divyar

117.

16109267

Himadri Roy

JC

himadrir

118.

16109268

Hukam Singh

SMT

shukam

119.

16109270

Kishor Kumar Kumawat

ZH

kishorkk

120.

16109271

Krishn Pal Singh

SBh

krishn

121.

16109272

Mamta Gautam

TS

mamtag

122.

16109274

Nirmal Roy

SB

nirmalro

123.

16109275

Pratyasha Sahani

RV

pratyasa

124.

16109276

Pritam Palit

AB

ppalit

125.

16109277

Pulastya Parekh

AB

pulastya

126.

16109278

Punit Sharma

AB

spunit

127.

16109279

Rinku Maji

JC

mrinku

128.

16109280

Rohit Tyagi

AKG

rtyagi

129.

16109281

Sanchari Pal

KBh

pals

130.

16109282

Sandeep Bajrangi Bari

AHK

sbari

131.

16109283

Satyajit Barman

MKV

sbarman

132.

16109285

Somnath Maity

AD

msomnath

133.

16109286

Sonu Verma

TKG

sonuv

134.

16109861

Ashabari Majumdar

KK

ashabari

135.

16109862

Deep Shikha Verma

SMT

vdeepshi

136.

16109863

Garima Bawa

SMT

garimab

137.

16109864

Venus Rai

SN

venus

138.

16109865

Kalyani Barman

SBh

kalyani