PhD Students

 
 

S.No.

Roll No.

Name

Thesis
Supervisor

e-mail

1

10109067

Pankaj Singh

(Part Time) Extension of 30 days to submit

singhp

2

10209063

Prabodh Kr Pandey

FE

prabodh

3

11109867

Dibya Jyoti Sivananda

FE

dibya

4

11209067

Pavan Kumar

FE

pavan

5

90121065

Khun Sang Phukon

 

khunsang

6

12109872

Kamalika Nath

 

knath

7

12109873

Mohammad Zaffar

 

zaffar

8

12109874

RShailendra Kr Rathor

 

skrathor

9

12209062

Ankit Kumar

 

 rankit

10

12209063

Arif Warsi Laskar

 

warsi

11

12209066

Purna Chandra Patra

 

pcpatra

12

12209067

Rajan Kumar Singh

 

rajanks

13

12209068

Rajesh Kumar

(Part time)

 kraj

14

12209873

Naorem Rameshwari Devi

 

naorem

15

13109061

Annwesha Dutta

 

annwesha

16

13109062

Ashish Kumar

 

ashishkr

17

13109065

Gyana Ranjan Sahoo

 

gyana

18

13109070

Paramita Dasgupta

 

paromita

19

13109071

Pramod Ghising

 

pghising

20

13109072

Prasenjit Sanyal

 

psanyal

21

13109074

Rajesh Tripathi

 

rajesht

22

13109075

Shubhajyoti Mohapatra

 

shubhajm

23

13109881

Manohar Kr Sharma

 

kmanohar

24

13109883

Ravindra Kr Verma

hashi DugadTIFR(Co-Supv) Sanction academic leave till Ph.D defence.

ravindkv

25

14109261

Antu Laha

 

antulaha

26

14109263

PBoudhayan Paul

 

paul

27

14109267

Meenaxi Sharma

 

meenaxi

28

14109271

Rohitashwa Chattopadhyay

 

crohit

29

14109272

Saikat Sur

 

saikatsu

30

14109874

Amit Kumar Jash

 

amitjash

31

14109875

Anuj Ram Baitha

 

arbaitha

32

14109876

Anupam Ghosh

 

anupamgh

33

14109877

Archan Mukhopadhyay

 

archan

34

14109878

Krishanu Sadhukhan

 

kissan

35

14109879

Poulami Nandi

 

poulamin

36

14109880

Ravinder Kumar

 

ravindk

37

14109882

Sougata Mardanya

 

sougata

38

14109885

Utso Bhattacharya

Lev. Till thesis defence 4/8/19

butso

39

14109886

Vimalesh Kumar Vimal

 

vimalkv

40

14209264

Sandip Chowdhury

 

sandipc

41

14209862

Sanjeev Kumar Maurya

 

msanjeev

42

14209863

Sayid Mondal

 

sayidphy

43

15109264

Barun Ghosh

 

barung

44

15109267

Md Arif Ali

 

arifali

45

15109271

Pritam Banerjee

 

bpritam

46

15109272

Pritha Bari

 

pribari

47

15109275

Suvankar Paul

 

svnkr

48

15109861

Avijit Duley

 

avijitd

49

15109862

Bikash Ghosh

 

bikashg

50

15109863

Swayamshree Patra

 

swayam

51

15209261

Abhinandan Bhattacharjee

AKJ

abhib

52

15209262

Pratik Adhikary

SG

pratikad

53

16109264

Anurag

SC

anuragsh

54

16109265

Avijit Koley

SMT

avkoley

55

16109266

Divya Rawat

PJ

divyar

56

16109267

Himadri Roy

JC

himadrir

57

16109268

Hukam Singh

SMT

shukam

58

16109271

Krishn Pal Singh

SBh

krishnp

59

16109272

Mamta Gautam

TS

mamtag

60

16109274

Nirmal Roy

SB

nirmalro

61

16109275

Pratyasha Sahani

RV

pratyasa

62

16109277

Pulastya Parekh

AB

pulastya

63

16109278

Punit Sharma

AB

spunit

64

16109279

Rinku Maji

JC

mrinku

65

16109280

Rohit Tyagi

AHK

rtyagi

66

16109281

Sanchari Pal

KBh

pals

67

16109282

Sandeep Bajrangi Bari

AHK

sbari

68

16109285

Somnath Maity

AD

msomnath

69

16109286

Sonu Verma

TKG/AK

sonuv

70

16109863

Garima Bawa

SMT

garimab

71

16109865

Kalyani Barman

SBh

kalyani

72

16209262

Jayashree Majumdar

SBH

jaymaj

73

16209263

Nitesh Kumar Jaiswal

TS

nitesh

74

16209861

Krishnendu Dandapat

SMT

krishnd

75

16209862

Sagar Paul

AKG

sagarp

76

16209863

Sana Afrin

SMT

sanafrin

77

16209864

Shubhadeep Sadhukhan

SC/MKV

deep

78

16209865

Sudip Malick

ZH

sudipma

79

16509261

Manoranjan

YNM

manornjn

80

17109261

Anisha

JC

anisha

81

17109262

Arnab Sarkar

SG

arnaba

82

17109263

Bidisha Bhatt

KK/MK

bidisha

83

17109264

Debasmita Giri

AK

debasmit

84

17109265

Deepika

SBH

deepika

85

17109266

Fahim Varsi

PJ

fahim

86

17109267

Narendra Pratap

MKV

narendra

87

17109268

Sayantan Ghosh

SB

ghoshs

88

17109269

Sourav Bhattacharjee

AD

bsourav

89

17109270

Sourav Biswas

AK

souravbw

90

17109271

Souvik Bandyopadhyay

AD

souvik

91

17109273

Sudipta Dutta

AB

dsudipta

92

17109275

Vishal Narnaulia

HW

nvishal

93

17109861

Bashab Dey

TKG

bashab

94

17109864

Himanshu Parihar

GS

himansp

95

17109866

Rahul Bhardwaj

SMT

rahulbh

96

17109867

Rekha Kumari

AK

rekha

97

17109868

Shaswata Chowdhury

TS

shaswata

98

17109870

Supratim Das Bakshi

JC

sdbakshi

99

17109872

Yogesh Kumar Verma

SMT

yverma

100

17209262

Jaydeep Kumar Basak

GS

jaydeep

101

17209264

Ritankar Chatterjee

AB

ritankar

102

17209265

Sargam

SBh

sargam

103

17209266

Sukhdev Mouraya

SUB

sukhdev

104

17209871

Anan Bari Sarkar

AKA

sarkar

105

17209872

Kamal Das

AKA

kamaldas

106

18109261

Ankur Singha

DpC

anksing

107

18109262

Ashish Chandra

GS

achandra

108

18109263

Ayesha Nanda

SBh

ayesha

109

18109265

Kishori Lal

ZH

kishori

110

18109266

Pooja

TKG

kpooja

111

18109267

Poonam Choudhary

DpC

poonamch

112

18109269

Pranesh Chandra Mahato

SB

pcmahato

113

18109271

Santu Prasad Jana

AKG

santupj

114

18109272

Soumyadeep Chatterjee

MKV

Soumyade

115

18109273

Suman Chakraborty

JC

suman

116

18109274

Suman Karan

AKJ

karans

117

18109275

Suprodip Mondal

SG

msupro

118

18109276

Suraina Gupta

AKG

suraina

119

18109277

Swati Swagatika Mishra

SBh

swatis

120

18109861

Debottam Mandal

AKA

dmandal

121

18109862

Ekta Yadav

AKG

ektay

122

18109863

Harishyam Kumar

PJ

hari

123

18109864

Kunal Pal

TS

kunalpal

124

18109865

Kuntal Pal

TS

kuntal

125

18109866

Minhajul Islam

AB

minhajul

126

18109867

Radhika Pal

SMT

radhika04

127

18109868

Sahiram Goliya

PJ

sahiramg

128

18109869

Sushanta Barman

SBh

Sushanta

129

18209261

Ateesh Kumar Rathi

SG

ateeshkr

130

18209262

Bidyut Dey

DD/NK

bidyutd

131

18209263

Mahammad Tahir

SoM

mdtahir

132

18209264

Mir Afrasiar

NK/JC

afrasiar

133

18209266

Ojasvi Pal

TKG

ojasvi

134

18209268

Pushpendra Kumar Yadav

AKA

pyadav

135

18209269

Shakeel Ur Rahaman

JC/DD

shakel

136

18209271

Yogendra Jaiswara

MKV

yogjnp

137

19109261

Abhijeet Kishore

 

akishore

138

19109263

Akash Gandhi (Direct Admission)

 

gakash

139

19109265

Apurba Karmakar (Direct Admission)

 

apurbak

140

19109266

Arijit Halder

 

harijit

141

19109267

Arindam Saha

 

arsaha

142

19109268

Arnab Paul

 

arnpaul

143

19109269

Ashutosh Dubey

 

adubey

144

19109270

Bheemsehan Gurjar

 

gbheem

145

19109271

Debarshi Basu

 

debarshi

146

19109272

Debojyoti Garain

 

dgarain

147

19109273

Gurmeet Singh (Direct Admission)

 

gurmeet

148

19109274

Jai Singh (Direct Admission)

 

jaisingh

149

19109275

Jitendra Kumar

 

jitenk

150

19109276

Md Saddam Hussain

 

msaddam

151

19109277

Prateksh Dhivakar

   

152

19109278

Ritajit Kundu

 

ritajit

153

19109280

Rohit Mukherjee

 

rohitmk

154

19109281

Saikat Mondal

 

saikatmd

155

19109282

Shubham Jaiswal

 

shubhamj

156

19109283

Suraj Prakash

 

surajprk

157

19109285

Upalaparna Banerjee

 

upalal

158

19109286

Vikash Kumar Dubey

 

vdubey

159

19109287

Vinayak Raj

 

vraj

160

19109861

Ankit Kumar

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

161

19109862

Ashish Kumar

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

162

19109863

Biswanath Maharana

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

163

19109864

Daloo Ram

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

164

19109865

Debasis Dutta

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

165

19109866

Harish Khan

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

166

19109867

Mohit Mudgal

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

167

19109868

Mohit Panwar

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

168

19109869

Nandita Pan

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

169

19109870

Priyanka Meena

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

170

19109871

Samrat Sohel Mondal

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

171

19109872

Sanatan Halder

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

172

19109873

Shivam Gupta

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.