Graduation list-2019

 

 

Ph.D. students

 

 

S.No.

Roll No.

Name of the Candidate

Thesis Supervisor

1

10109064

Bharat Lal Meena

Prof. Asima Pradhan/Prof. Kiran Pandey

2

10109070

Ummer K V

Prof. R. Vijaya

3

11209061

Abhishek Juyal

Prof. Soumik Mukhopadhyay

4

11209062

Alekha Chadra Nayak

Prof. Pankaj Jain

5

12109062

Anil Kumar Singh

Prof. Anjan Kumar Gupta

6

12109067

Raghwendra Kumar

Prof. S. Anantha Ramakrishna

7

12109068

Ritu Gupta

Prof. Zakir Hossain/Prof. K. P. Rajeev

8

12109870

Anando Gopal Chatterjee

Prof. Mahendra K. Verma/Prof. Mainak Chaudhuri

9

12109871

Dipanwita Ghanti

Prof. Debasish Chowdhury

10

12109875

Shamik Ghosh

Prof. Pankaj Jain

11

12109876

Suchita

Prof. R. Vijaya

12

12209070

Sourav Biswas

Prof. Anjan Kumar Gupta

13

13109066

Jitendra Kumar Pradhan

Prof. S. A. Ramakrishna

14

13109077

Vinay M M

Prof. Gautam Sengupta

15

13109879

Ashutosh Kumar Singh

Prof. Amit Agarwal

16

13109880

Dipanjan Dey

Prof. Kaushik Bhattacharya

17

13109882

Pritam Kumar Roy

Prof. Krishnacharya

18

13109884

Sanghamitro Chatterjee

Prof. Sudeep Bhattacharjee

19

13209861

Himanshu Gupta

Prof. Sagar Chakraborty

20

14109881

Saikat Chakraborty

Prof. Kaushik Bhattacharya

21

14109883

Tripurari Srivastava

Prof. Joydeep Chakrabortty

22

16109262

Aditya Singh Mehra

Prof. Arjun Bagchi

 

BS Physics - MS Physics

 

S.No.

Roll No.

Name of the Candidate

1

14817171

Balsant Shivanand Tiwari

2

14817262

Haris Tom Jose

3

14817281

Jay Sandeep Deshmukh

4

14817508

Punit Sharma

5

14817604

Sapkal Srujan Sunilrao

6

14817729

Suraj Prakash

7

14817790

Vatshal Srivastav

 

MASTER OF SCIENCE (2-YEAR)

 

S.No.

Roll No.

Name of the Candidate

1

161143

Nisha

2

161145

Pawan Pal

3

171027

Ankush Mandal

4

171030

Arijit Halder

5

171044

Bireshwar Roy

6

171052

Deepali

7

171073

Jitendra Salal

8

171075

Krishnapada Maity

9

171083

Manika Bhardwaj

10

171091

Nabendu Kumar Khan

11

171097

Niranjan Biswas

12

171107

Pritam Das

13

171114

Ram Krishna Patra

14

171121

Ritajit Kundu

15

171122

Rohit Mukherjee

16

171129

Saikat Mondal

17

171143

Shankar Pramanik

18

171147

Sk Asrap Murshed

19

171158

Souvik Kundu

20

171159

Sreemayee Aditya

21

171170

Sushanta Halder

 

BACHELOR OF TECHNOLOGY (BS)

 

S.No.

Roll No.

Name of the Candidate

1

13346

Keshav Sarda

2

14639

Shashidhar S

3

14647

Shikher Verma

4

150208

Chitres Guria

5

150365

M V S Saketh

6

150440

Navya Gupta

7

150473

Palash Agrawal

8

150483

Pawan Harendra Mishra

9

150758

Tamhane Rishabh Swapnil

10

150834

Yash Bajaj