M. Sc. (2 Years) Program, 2015

 

Sl. No.

 

Roll No.

 

Name

 

1

151001

Abhishek Banerjee

2

151002

Ajay Kumar Prajapati

3

151003

Alexy Uditta Kachhap

4

151004

Ananda Barui

5

151005

Anil Kumar Singh

6

151006

Anirban Misra

7

151007

Arpna Jaryal

8

151008

Ashis Das

9

151009

Badal Mondal

10

151010

Bivas Mondal

11

151012

Deepshekhar Kumar

12

151013

Golokesh Santra

13

151014

Gourab Kundu

14

151015

Kousik Biswas

15

151016

Kritanjan Polley

16

151017

Manoj Kumar Patel

17

151018

Namonaryan Meena

18

151019

Nisha

19

151020

Nishith Maity

20

151021

Nityananda Pal

21

151022

Pradip Si

22

151023

Sabyasachi Maity

23

151024

Sachin Verma

24

151025

Sarajit Naskar

25

151026

Sayan Paul

26

151027

Sayantan Mahapatra

27

151028

Shayantani Ash

28

151029

Shobhan Mondal

29

151030

Shubhadip Mallick

30

151031

Shubhankar Mondal

31

151032

Sohom Kundu

32

151033

Srijana Barui

33

151034

Subhankar Debnath

34

151035

Subhankar Mondal

35

151036

Sukanta Shil

36

151037

Sumon Sarkar

37

151038

Tamal Some

38

151039

Uchchhal Bandyopadhyay

39

151040

Vishal

 

M. Sc. (2 Years) Program, 2016

 

Sl. No.

 

Roll No.

 

Name

 

1

161001

Ajay Tamang

2

161002

Amrita Chauhan

3

161003

Anita

4

161004

Ankur Jyoti Konwar

5

161005

Aprajita

6

161006

Arka Prabha Ray

7

161007

Arnab Chakraborty

8

161008

Arpita Mardi

9

161010

Debabrata Mondal

10

161011

Dravesh Varshney

11

161012

Gaurav Mitra

12

161013

Kalipada Jana

13

161014

Krishna Halder

14

161016

Lipika Baidya

15

161017

Malay Naskar

16

161018

Mo Nazeef

17

161019

Mowpriya Das

18

161020

Naveen Thakur

19

161021

Paramita Datta

20

161022

Parveen

21

161023

Pintu Pradhan

22

161024

Pranab Dutta

23

161025

Prasenjit Palui

24

161026

Puja Paul

25

161027

Raghav Kaushal

26

161028

Rohit Kumar Maurya

27

161029

Sachin Kumar

28

161030

Salman Hasan

29

161031

Sampreeti Bhattacharya

30

161032

Shakil Ahammad Chowdhury

31

161033

Soumajyoti Chakraborty

32

161034

Sourav Dey

33

161035

Sourav Nayak

34

161036

Subhradeep Dutta

35

161037

Suman Bhowmick

36

161038

Suman Kumar Singha

37

161039

Tarun

38

161040

Vishav Sharma