M. Sc. (2 Years) Program, 2018

 

Sl. No.

Roll No.

Name

1

181002

Adarsha Mandal

2

181006

Ajeet Kumar Rana

3

181026

Asit Pal

4

181029

Aznur Azim

5

181030

Banshi Roy

6

181041

Deepak Singh

7

181044

Dhruv Sharma

8

181050

Faisal Jaah Ansari

9

181054

Gaurav Pandey

10

181067

Jatin Jain

11

181071

Kamal Bhatt

12

181073

Kanishk Tomer

13

181074

Kashish Madan

14

181077

Khushbu Jangid

15

181078

Kritika Jha

16

181079

Kumar Gourav

17

181080

Mahesh Dhayawana

18

181083

Mainak Ghosal

19

181084

Manashi Sonowal

20

181087

Meenal Jain

21

181091

Nilay Das

22

181097

Partha Dhara

23

181104

Prabir Saha

24

181105

Prakash Duari

25

181106

Prashant Kumar Bhardwaj

26

181111

Rahul Naskar

27

181116

Ritwik Hazra

28

181117

Rohan Bhardwaj

29

181123

Saikat Guria

30

181125

Sandip Paul

31

181126

Sandipan Maji

32

181128

Sanjay Bhavariya

33

181130

Sanjoy Saren

34

181131

Santanu Poddar

35

181133

Sariful Molla

36

181135

Satyajit Lenka

37

181137

Sayan Kundu

38

181140

Shawon Biswas

39

181153

Sourav Mondal

40

181161

Susanta Bhunia

M. Sc. (2 Years) Program, 2017

 

Sl. No.

Roll No.

Name

1

171002

Abhay Prasad

2

171006

Abhishek Chattopadhyay

3

171021

Amit Kumar Sharma

4

171023

Anirban Maity

5

171037

Ashish Parihar

6

171040

Atish Bhattacharyya

7

171041

Avnish Singh

8

171054

Dhananjay Pandey

9

171055

Dibyendu Mondal

10

171058

Gagan Saraf

11

171059

Gaurav Galiyan

12

171065

Himanshu Gupta

13

171067

Hrishikesh Paul

14

171069

Jai Jayanth

15

171076

Kuheli Dutta

16

171080

Lata Gond

17

171082

Mahesh Singh Harariya

18

171100

Pankaj Sharma

19

171103

Prabhat Bera

20

171105

Pratyush Ghosh

21

171115

Ranajit Mal

22

171116

Ranit Dutta

23

171125

Rupesh Meena

24

171127

Sagnik Chakrabarti

25

171134

Sandeep Kumar

26

171135

Sandeep Yadav

27

171136

Sandip Pakira

28

171149

Snehangshu Paine

29

171151

Sougata Sarkar

30

171152

Soumojyati Prodhan

31

171156

Sourav Majumder

32

171160

Subarna Sasmal

33

171161

Subhadip Mondal

34

171163

Subhasri Ghosh

35

171164

Subhendu Pal

36

171165

Subrata Mandal

37

171168

Suraj Mandal

38

171169

Suraj Yadav

39

171172

Thinles Dolkar