M. Sc. (2 Years) Program, 2017

 

Sl. No.

 

Roll No.

 

Name

 

1

171002

Abhay Prasad

2

171006

Abhishek Chattopadhyay

3

171021

Amit Kumar Sharma

4

171023

Anirban Maity

5

171037

Ashish Parihar

6

171040

Atish Bhattacharyya

7

171041

Avnish Singh

8

171054

Dhananjay Pandey

9

171055

Dibyendu Mondal

10

171058

Gagan Saraf

11

171059

Gaurav Galiyan

12

171065

Himanshu Gupta

13

171067

Hrishikesh Paul

14

171069

Jai Jayanth

15

171076

Kuheli Dutta

16

171080

Lata Gond

17

171082

Mahesh Singh Harariya

18

171100

Pankaj Sharma

19

171103

Prabhat Bera

20

171105

Pratyush Ghosh

21

171115

Ranajit Mal

22

171116

Ranit Dutta

23

171125

Rupesh Meena

24

171127

Sagnik Chakrabarti

25

171134

Sandeep Kumar

26

171135

Sandeep Yadav

27

171136

Sandip Pakira

28

171149

Snehangshu Paine

29

171151

Sougata Sarkar

30

171152

Soumojyati Prodhan

31

171156

Sourav Majumder

32

171160

Subarna Sasmal

33

171161

Subhadip Mondal

34

171163

Subhasri Ghosh

35

171164

Subhendu Pal

36

171165

Subrata Mandal

37

171168

Suraj Mandal

38

171169

Suraj Yadav

39

171172

Thinles Dolkar