M. Sc. (2 Years) Program, 2017

 

Sl. No.

 

Roll No.

 

Name

 

1

171002

Abhay Prasad

2

171006

Abhishek Chattopadhyay

3

171021

Amit Kumar Sharma

4

171023

Anirban Maity

5

171037

Ashish Parihar

6

171040

Atish Bhattacharyya

7

171041

Avnish Singh

8

171054

Dhananjay Pandey

9

171055

Dibyendu Mondal

10

171058

Gagan Saraf

11

171059

Gaurav Galiyan

12

171065

Himanshu Gupta

13

171067

Hrishikesh Paul

14

171069

Jai Jayanth

15

171076

Kuheli Dutta

16

171080

Lata Gond

17

171082

Mahesh Singh Harariya

18

171100

Pankaj Sharma

19

171103

Prabhat Bera

20

171105

Pratyush Ghosh

21

171115

Ranajit Mal

22

171116

Ranit Dutta

23

171125

Rupesh Meena

24

171127

Sagnik Chakrabarti

25

171134

Sandeep Kumar

26

171135

Sandeep Yadav

27

171136

Sandip Pakira

28

171149

Snehangshu Paine

29

171151

Sougata Sarkar

30

171152

Soumojyati Prodhan

31

171156

Sourav Majumder

32

171160

Subarna Sasmal

33

171161

Subhadip Mondal

34

171163

Subhasri Ghosh

35

171164

Subhendu Pal

36

171165

Subrata Mandal

37

171168

Suraj Mandal

38

171169

Suraj Yadav

39

171172

Thinles Dolkar

 

 

M. Sc. (2 Years) Program, 2016

 

Sl. No.

 

Roll No.

 

Name

 

1

161001

Ajay Tamang

2

161002

Amrita Chauhan

3

161003

Anita

4

161004

Ankur Jyoti Konwar

5

161005

Aprajita

6

161006

Arka Prabha Ray

7

161007

Arnab Chakraborty

8

161008

Arpita Mardi

9

161010

Debabrata Mondal

10

161011

Dravesh Varshney

11

161012

Gaurav Mitra

12

161013

Kalipada Jana

13

161014

Krishna Halder

14

161016

Lipika Baidya

15

161017

Malay Naskar

16

161018

Mo Nazeef

17

161019

Mowpriya Das

18

161020

Naveen Thakur

19

161021

Paramita Datta

20

161022

Parveen

21

161023

Pintu Pradhan

22

161024

Pranab Dutta

23

161025

Prasenjit Palui

24

161026

Puja Paul

25

161027

Raghav Kaushal

26

161028

Rohit Kumar Maurya

27

161029

Sachin Kumar

28

161030

Salman Hasan

29

161031

Sampreeti Bhattacharya

30

161032

Shakil Ahammad Chowdhury

31

161033

Soumajyoti Chakraborty

32

161034

Sourav Dey

33

161035

Sourav Nayak

34

161036

Subhradeep Dutta

35

161037

Suman Bhowmick

36

161038

Suman Kumar Singha

37

161039

Tarun

38

161040

Vishav Sharma