Civil Engineering

Indian Institute of Technology Kanpur

Slide background
S.No. Person [Desig] Email Phone Office House
Office Home Other/Fax
1. Head [ Dr Tarun Gupta ] tarun 7128     332A Faculty Building Faculty Appartment B301
2. Office   7631   2597395 FB-313  
3. Abhishek Chaudhary [AP] abhishekc 2087     FB-310 X-4,BS
4. Amar Nath Roy Chowdhury [AP] amarrc 2144     FB-336 OFFCA
5. Balaji Devaraju [AP] dbalaji 2047 8655   PEB-B 104 3073
6. Bipin Kumar Gupta [AP] bkgupta 2143     FB-305 OFFCA
7. Bajpai K K [PSO] kunwar 7859 8392   S-LAB-T205 FA-B202
8. Balasubramanian Nagarajan [V.Fac P] nagaraj 7435 8178   FB-329 VFA-A2
9. Bose Purnendu [P] pbose 7403 8480   WLE-304 432
10. Chakroborty Partha [P] partha 7037 8430   WLE-303D 658
11. Das Animesh [P] adas 7477 8416   FB-337 442
12. Das Arghya [ASP] arghya 6978 8510   FB-304 380
13. Dikshit Onkar [P] onkar 7937 8542   PEB-B 108 602
14. Gaurav Tiwari [AP] gauravt 2060     WLE-302A AP502,2A
15. Ghosh Priyanka [P] priyog 7022 8507   FB-335 FA-B204
16. Goel Anubha [AP] anubha 7027 8278   FB-319 FA-D201
17. Gourabanandapahar [AP Grade-II] gpahar 2011  8738   FB-308  366
18. Guha Saumyen [P] sguha 7917 8795   WLE-303F 652
19. Gupta Tarun [P] tarun 7128 8704   FB-310 FA-B301
20. Gupta V K [P] vinaykg 7118 8425   S-LAB-T101 619
21. Jagdish Prasad Sahoo [ASP] jpsahoo 2147     FB 331 708,2A
22. K.V. Harish [AP] kvharish 6427 8232   FB-334 3015
23. Kolay Chinmoy [AP] ckolay 6282     S-LAB-T105 OFFCA
24. Lohani Bharat [P] blohani 7413 8719   PEB-B 109 4082
25. Mishra S K [AP] smishra 6731 8760   FB-315 305
26. Misra Sudhir [P] sud 7346 8287   WLE-303C 661
27. Mukhopadhyay Suparno [AP] suparno 6886     FB-303 516-UF
28. Nair Syam [AP] syamnair 6421 8325   FB-307 385
29. Ojha Richa [AP] richao 6564     HWRE-5 OFFCA
30. Pranamesh Chakraborty [AP] pranames 2146     Block 'C', Old SAC Building Room no. 4 OFFCA
31. Patra N R [P] nrpatra 7623 8226   FB-316 4085
32. Rai D C [P] dcrai 7717, 6042 8236   S-LAB-T102 4086
33. Ray Chaudhuri Samit [P] samitrc 7267 8622   WLE-303G 3009
34. Raychowdhury Prishati [ASP] prishati 6692 8622   FB-330 3009
35. Salil Goel [AP] sgoel 6179 5639   PEB-B 106 SBRA X-6,B
36. Sathiyamoorthy Rajesh [ASP] hsrajesh 6054 8726   FB-309 FA-C301
37. Sharma Mukesh [P] mukesh 7759, 7998 8231   WLE-112 4058
38. Singh Abhas [ASP] abhas 7665 8924   FB-306 3018
39. Srivastava Rajesh [P] rajeshs 7755 8252   FB-318 452
40. Tare Vinod [P] vinod 7792 8617   WL-116 645
41. Tripathi Sachchidanand [P] snt 7845, 7274 8806   FB-314 450
42. Tripathi Shivam [ASP] shiva 6709 8530   HWRE-6 374
43. Venkatesan Kanagaraj [AP] venkatk 2096     RM-604 X-2,BS
44. Bora Sandeep [Jr Tech] bsandeep 7724 5107   WLE-102 107
45. Dwivedi Mohit [JTS] mohitd 6787     S-LAB-T104 OFFCA
46. Dwivedi Vinay [TS] vindwi 7741, 7711     S-LAB-T104 OFFCA
47. Gupta P K [TS] guptapk 7741, 7711 8468   S-LAB-T104 286
48. Jagannadham Piridi [TS] piridi 7765 8217   HWRE-2 2021
49. Kumar Arvind [JTS] karvind 7791     WL-116 OFFCA
50. Brajesh Kumar [Jr Tech] kbrajesh 7724     WLE-102 OFFCA
53. Kumar Dhruv [Jr Tech] dhruvk 7741, 7711     S-LAB-T104 OFFCA
51. Kumar Manoj [Sr. Tech] kmanoj 7478 5189   WS1-T102 189
52. Kumar Sanjay [JTS] krsanjay 7741, 7711     S-LAB-T104 OFFCA
53. Maurya R K [JTS] maurya 7722 5077   PEB-B BLOCK 1077
54. Nishad Sunil [Jr Tech] suniln 7765 5014   HWRE-2 1014
55. Prajapati H B [JTS] harib 7504     PEB-B BLOCK OFFCA
56. Prasad Amit [TS] aprasad 7724 8099   WLE-102 2099
57. Rahul Prasad [JTS] rahulpd 7724 5073   WLE-102 OFFCA
58. Sharma A K [Jr Tech] arunsh 7765 5124   HWRE-2 124
59. Sharma Vipul [Jr Tech] svipul 7722     PEB-B BLOCK OFFCA
60. Shyam Radhey [Sr. Tech] radheys 7741, 7711 5087   S-LAB-T104 1087
61. Srivastava Saurabh [Jr Tech] saursri 7478 8298   WS1-T102 2019
62. Srivastava Sharmandra [TS] ssriv 7837     WLE-201C OFFCA
63. Tripathi S P [Sr. Tech] shitla 7722     PEB-B BLOCK OFFCA
64. Aditya Medury[AP] amedury 2175     WLE- 112B R406,RP
65. Chunendra K Sahu[AP] cksahu 2198     WLE- 112A R1003,RP
66. Hemant Gehlot[AP] hemantg 2238     WLE-302 R704,RP
67. Tushar Apurv[AP] tusharap 2176     FB-311 R604,RP
68. Prashant Jaiswal [Jr.S] prashj 7631 8686   FB-313 2015
69. Amita[Sr. Assistant] amita 7631 5199   FB-313 199
70. Punam S Lahura [Sr. Assistant] plahura 7631     FB-313 OFFCA
71. Amit Singh Chauhan [Jr Tech] amitsc 7741 5275   WORKSHOP-2 175
72. Deepak Kushwah [Jr Tech] deepakks 7765     WORKSHOP-2 OFFCA
73. Rahul [Jr Tech] drahul 7791 5297   WL-116 197
Civil Engineering
S.No. Room No Office Incharge Phone Email, Fax
1. CC-220 Aerosol Lab S.N. Tripathi 7274 snt
2. FB-401 Room Vinod Tare 7792 vinod
3. HWRE-2 Office   7765  
4. HWRE-T9 Hydraulic Lab Saumyen Guha 7917, 7765 sguha
5. LNP-T201 Air Quality Lab   7998  
6. S-LAB-STL1 Structural Lab  S K Mishra 6731, 7741, 7711 smishra
7. S-LAB-T103 Health Monitoring Lab Samit Ray Chaudhuri 6329 samitrc
8. S-LAB-T107 Structure Lab Office   7711  
9. WL-116 Environmental Engineering Lab Purnendu Bose 7403, 7184 pbose
10. WL-222 Lab Tarun Gupta 6816 tarun
11. WL-309 Office Suresh Ailawadi 7749  
12. WLE-101 Geotechnical Engineering Lab  Arghya Das 6978, 7724 arghya
13. WLE-102 Geotechnical Engineering Lab   7724  
14. WLE-103 Cyclic Triaxial Lab   7556  
15. WLE-111 Model Testing Lab   7720  
16. WLE-112 Earthquake Engineering Lab   7866  
17. WLE-115 Geoinformatics Lab  Salil Goel 6179, 7504 sgoel
18. WLE-201C Varun Lab  Pranamesh Chakraborty 2146, 7837 pranames
19. WLE-201D Phd Scholar Room   7365  
20. WLE-312 Power Dist. Autom. Hardware   6936  
21. WLE-314 Power Dist. Autom. Software   6938  
22. WS1-T101 Transport Engineering Lab  Syam Nair 7957,4357 syamnair
23. WS1-T102 Room   7478  
24. WS1-T201 Library & Store   7478  
25. WS1-T202 Computational Lab   7478