MSc Students

M.Sc. - Ph.D. Dual degree students

SN   Roll No. Name e-mail
2   11959 Anuj Ram Baitha This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3   11967 Chitrasen Singh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4   11970 Dhananjay Kumar Gaur This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5   11977 Kalyani Barman This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6   11984 Ravinder Kumar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7   11987 Saikat Nil Chakraborty This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8   11997 Vijay Shankar Prasad This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9   11998 Vimalesh Kumar Vimal This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10   12959 Amit Kumar Jash This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11   12963 Anupam Ghosh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12   12964 Archan Mukhopadhyay This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14   12974 Kishan Chetry Muchahary This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15   12975 Krishanu Sadhukhan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16   12984 Sanjeev Kumar Maurya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17   12987 Sayid Mandal This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18   12989 Sougata Mardanya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19   12994 Tripurari Srivastava This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20   12995 Tuhina Satpati This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21   12997 Utso Bhattacharya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22   12980 Poulami Nandi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23   13963 Avijit Duley This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24   13965 Bikash Ghosh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25   13990 Swayamshree Patra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

M.Sc. 2 year students

SN   Roll No. Name e-mail
1   11958 Akshay Kumar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2   11960 Apurba Dutta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3   11966 Chakresh Kumar Singh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4   11979 Nakul Charana Majhi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5   11983 Ram Prakash This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6   11994 Soubhik Sarkar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7   11996 Subhash Singha This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8   12956 Abhisek Samanta  
9   12958 Amartya Dutta  
10   12960 Anirban Das  
11   12961 Anoop K Chandran  
12   12962 Antu Jaha  
13   12966 Arnab Mondal  
14   12968 Avishek Kumar Basu  
15   12970 Bivas Dutta  
16   12971 Debajyoti Sarkar  
17   12972 Debasmit Sarkar  
18   12973 Jay Kumar Shah  
19   12976 Krishnendu Mandal  
20   12978 Niladra Paul  
21   12981 Parmesh Kumar  
22   12982 Saikat Sur  
23   12983 Sandip Chowdhuri  
24   12985 Saptarshi Ghosh  
25   12986 Satish Yadav  
26   12988 Shamreen Iram  
27   12991 Sumana Kumar  
28   12993 Triparna Mondal  
29   12996 Utpal Dutta  
30   13960 Abhijit Bar  
31   13961 Adit Raj Sharma  
32   13962 Arpan Kar  
33   13964 Barun Ghosh  
34   13966 Debabrata Adak  
35   13967 Debabrata Maji  
36   13968 Debangana Mukhopadhyay  
37   13969 Dharambir  
38   13970 Dipika Mandal  
39   13971 Kaushik Naskar  
40   13972 Maheswar Swar  
41   13973 Md Arif Ali  
42   13974 Nimish D  
43   13975 Pragallva Barpanda  
44   13976 Praveen Kumar  
45   13977 Purba Chatterjee  
46   13978 Pushpajit Halder  
47   13979 Ravi Shankar  
48   13980 Saawan Kumar Bag  
49   13981 Samarjit Chakraborty  
50   13982 Santanu Dey  
51   13983 Sanyukta Ghosh  
52   13984 Sourav Kundu  
53   13985 Subhajit Ghosh  
54   13986 Sukanata Das  
55   13987 Sumit Ghosh  
56   13988 Suvankar Paul  
57   13989 Swati Chaudhary  

 

M.Sc. Integrated students

SN   Roll No. Name e-mail
1   Y7111 B Sriram This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2   Y8061 Ambhire Siddhesh Chandrakant This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3   Y9117 Anurag Kar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4   Y9131 Aritro Pathak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5   Y9177 Boudhayan Paul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6   Y9187 D Abhishek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7   Y9244 Harsh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8   Y9325 Manu M This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9   Y9328 Mattaparthy Akash This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10   Y9364 Neeraj Nagar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11   Y9367 Nidhi Pashine This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12   Y9378 Niraj Kumar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13   Y9381 Nishant Gupta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14   Y9428 Prashant Kumar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15   Y9530 Sayan Basak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16   Y9561 Shreya P Kumar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17   Y9594 Soumyajit Bose This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18   Y9595 Sourav Raha This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19   Y9620 Tamaghna Hazra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20   Y9630 Umesh Kumar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21   10011 Abhinav Deshpande This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22   10056 Akshansh Singh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23   10129 Anupam Kumar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24   10143 Arindam Pramanik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25   10349 Kevin Valson Jacob This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26   10405 Mohd Waheed This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27   10459 Nitica Chandrakant Sakharwade This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28   10514 Prashant Khatri This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29   10547 Puneet Mishra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
30   10594 Reevu Maity This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
31   10614 Rohit Swarnkar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
32   10624 Sahal Kaushik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
33   10644 Sanjeev Kumar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
34   10661 Sayak Dasgupta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
35   10671 Shashank Sahu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
36   10680 Shayak Bhattacharjee This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
37   10724 Soren Goel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
38   10739 Sumit Kumar Majumder This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
39   10740 Sumit Sinha This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
40   10744 Surajit Mondal This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
41   10799 Vijin Venu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
42   10820 Vishesh Patni This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
43   10825 Yashu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.