PhD Students

 
 

S.No.

Roll No.

Name

Thesis
Supervisor

e-mail

1

10109067

Pankaj Singh

AP

singhp

2

10209063

Prabodh Kr Pandey

AP/NN

prabodh

3

11109867

Dibya Jyoti Sivananda

SB

dibya

4

11209067

Pavan Kumar

AP

pavan

5

90121065

Khun Sang Phukon

PJ/SB

khunsang

6

12109872

Kamalika Nath

SB

knath

7

12109873

Mohammad Zaffar

AP

zaffar

8

12109874

Shailendra Kr Rathor

SC

skrathor

9

12209062

Ankit Kumar

SB

rankit

10

12209063

Arif Warsi Laskar

SG

warsi

11

12209066

Purna Chandra Patra

YNM

pcpatra

12

12209067

Rajan Kumar Singh

SG

rajanks

13

12209068

Rajesh Kumar

SAR

kraj

14

12209873

Naorem Rameshwari Devi

SAR/AS

naorem

15

13109061

Annwesha Dutta

DC/VV

annwesha

16

13109062

Ashish Kumar

MKH

ashishkr

17

13109065

Gyana Ranjan Sahoo

AP

gyana

18

13109070

Paramita Dasgupta

PJ

paromita

19

13109071

Pramod Ghising

ZH

pghising

20

13109072

Prasenjit Sanyal

PJ

psanyal

21

13109074

Rajesh Tripathi

ZH

rajesht

22

13109075

Shubhajyoti Mohapatra

AS

shubhajm

23

13109881

Manohar Kr Sharma

SC/MKV

kmanohar

24

13109883

Ravindra Kr Verma

PJ/SD

ravindkv

25

14109261

Antu Laha

ZH

antulaha

26

14109263

Boudhayan Paul

GS

paul

27

14109267

Meenaxi Sharma

KK

meenaxi

28

14109271

Rohitashwa Chattopadhyay

SC

crohit

29

14109272

Saikat Sur

VS/HW

saikatsu

30

14109874

Amit Kumar Jash

SB

amitjash

31

14109875

Anuj Ram Baitha

SBh

arbaitha

32

14109877

Archan Mukhopadhyay

Sc

archan

33

14109878

Krishanu Sadhukhan

AKA

kissan

34

14109879

Poulami Nandi

AB

poulamin

35

14109880

Ravinder Kumar

ZH

ravindk

36

14109882

Sougata Mardanya

AKA/SoB

sougata

37

14109886

Vimalesh Kumar Vimal

VS/HW

vimalkv

38

14209264

Sandip Chowdhury

TS

sandipc

39

14209862

Sanjeev Kumar Maurya

SBh

msanjeev

40

14209863

Sayid Mondal

GS

sayidphy

41

15109264

Barun Ghosh

AKA

barung

42

15109267

Md Arif Ali

SB

arifali

43

15109271

Pritam Banerjee

TS

bpritam

44

15109272

Pritha Bari

KBh

pribari

45

15109275

Suvankar Paul

TS

svnkr

46

15109861

Avijit Duley

AHK

avijitd

47

15109862

Bikash Ghosh

SoM

bikashg

48

15109863

Swayamshree Patra

DC

swayam

49

15209261

Abhinandan Bhattacharjee

AKJ

abhib

50

15209262

Pratik Adhikary

SG

pratikad

51

16109264

Anurag

SC

anuragsh

52

16109265

Avijit Koley

SMT

avkoley

53

16109266

Divya Rawat

PJ

divyar

54

16109267

Himadri Roy

JC

himadrir

55

16109268

Hukam Singh

SMT

shukam

56

16109271

Krishn Pal Singh

SBh

krishnp

57

16109272

Mamta Gautam

TS

mamtag

58

16109274

Nirmal Roy

SB

nirmalro

59

16109275

Pratyasha Sahani

RV

pratyasa

60

16109277

Pulastya Parekh

AB

pulastya

61

16109278

Punit Sharma

AB

spunit

62

16109279

Rinku Maji

JC

mrinku

63

16109280

Rohit Tyagi

AHK

rtyagi

64

16109281

Sanchari Pal

KBh

pals

65

16109282

Sandeep Bajrangi Bari

AHK

sbari

66

16109285

Somnath Maity

AD

msomnath

67

16109286

Sonu Verma

TKG/AK

sonuv

68

16109863

Garima Bawa

SMT

garimab

69

16109865

Kalyani Barman

SBh

kalyani

70

16209262

Jayashree Majumdar

SBH

jaymaj

71

16209263

Nitesh Kumar Jaiswal

TS

nitesh

72

16209861

Krishnendu Dandapat

SMT

krishnd

73

16209862

Sagar Paul

AKG

sagarp

74

16209863

Sana Afrin

SMT

sanafrin

75

16209864

Shubhadeep Sadhukhan

SC/MKV

deep

76

16209865

Sudip Malick

ZH

sudipma

77

16509261

Manoranjan

YNM

manornjn

78

17109261

Anisha

JC

anisha

79

17109262

Arnab Sarkar

SG

arnabs

80

17109263

Bidisha Bhatt

KK/MK

bidisha

81

17109264

Debasmita Giri

AK

debasmit

82

17109265

Deepika

SBH

deepika

83

17109266

Fahim Varsi

PJ

fahim

84

17109267

Narendra Pratap

MKV

narendra

85

17109268

Sayantan Ghosh

SB

ghoshs

86

17109269

Sourav Bhattacharjee

AD

bsourav

87

17109270

Sourav Biswas

AK

souravbw

88

17109271

Souvik Bandyopadhyay

AD

souvik

89

17109273

Sudipta Dutta

AB

dsudipta

90

17109275

Vishal Narnaulia

HW

nvishal

91

17109861

Bashab Dey

TKG

bashab

92

17109864

Himanshu Parihar

GS

himansp

93

17109866

Rahul Bhardwaj

SMT

rahulbh

94

17109867

Rekha Kumari

AK

rekha

95

17109868

Shaswata Chowdhury

TS

shaswata

96

17109870

Supratim Das Bakshi

JC

sdbakshi

97

17109872

Yogesh Kumar Verma

SMT

yverma

98

17209262

Jaydeep Kumar Basak

GS

jaydeep

99

17209264

Ritankar Chatterjee

AB

ritankar

100

17209265

Sargam

SBh

sargam

101

17209266

Sukhdev Mouraya

SUB

sukhdev

102

17209871

Anan Bari Sarkar

AKA

sarkar

103

17209872

Kamal Das

AKA

kamaldas

104

18109261

Ankur Singha

DpC

anksing

105

18109262

Ashish Chandra

GS

achandra

106

18109263

Ayesha Nanda

SBh

ayesha

107

18109265

Kishori Lal

ZH

kishori

108

18109266

Pooja

TKG

kpooja

109

18109267

Poonam Choudhary

DpC

poonamch

110

18109269

Pranesh Chandra Mahato

SB

pcmahato

111

18109271

Santu Prasad Jana

AKG

santupj

112

18109272

Soumyadeep Chatterjee

MKV

Soumyade

113

18109273

Suman Chakraborty

JC

suman

114

18109274

Suman Karan

AKJ

karans

115

18109275

Suprodip Mondal

SG

msupro

116

18109276

Suraina Gupta

AKG

suraina

117

18109277

Swati Swagatika Mishra

SBh

swatis

118

18109861

Debottam Mandal

AKA

dmandal

119

18109862

Ekta Yadav

AKG

ektay

120

18109863

Harishyam Kumar

PJ

hari

121

18109864

Kunal Pal

TS

kunalpal

122

18109865

Kuntal Pal

TS

kuntal

123

18109866

Minhajul Islam

AB

minhajul

124

18109867

Radhika Pal

SMT

radhika04

125

18109868

Sahiram Goliya

PJ

sahiramg

126

18109869

Sushanta Barman

SBh

Sushanta

127

18209261

Ateesh Kumar Rathi

SG

ateeshkr

128

18209262

Bidyut Dey

DD/NK

bidyutd

129

18209263

Mahammad Tahir

SoM

mdtahir

130

18209264

Mir Afrasiar

NK/JC

afrasiar

131

18209266

Ojasvi Pal

TKG

ojasvi

132

18209268

Pushpendra Kumar Yadav

AKA

pyadav

133

18209269

Shakeel Ur Rahaman

JC/DD

shakel

134

18209271

Yogendra Jaiswara

MKV

yogjnp

135

19109261

Abhijeet Kishore

DC

akishore

136

19109263

Akash Gandhi

PJ

gakash

137

19109266

Arijit Halder

SuB

harijit

138

19109267

Arindam Saha

AKJ

arsaha

139

19109268

Arnab Paul

 

arnpaul

140

19109269

Ashutosh Dubey

AK

adubey

141

19109270

Bheemsehan Gurjar

 

gbheem

142

19109271

Debarshi Basu

GS

debarshi

143

19109272

Debojyoti Garain

 

dgarain

144

19109273

Gurmeet Singh

PJ

gurmeet

145

19109274

Jai Singh

HW

jaisingh

146

19109275

Jitendra Kumar

ZH

jitenk

147

19109276

Md Saddam Hussain

KBh

msaddam

148

19109277

Prateksh Dhivakar

 

prateksh

149

19109278

Ritajit Kundu

AK/AD

ritajit

150

19109280

Rohit Mukherjee

AK/AS

rohitmk

151

19109281

Saikat Mondal

AB

saikatmd

152

19109282

Shubham Jaiswal

SAR

shubhamj

153

19109283

Suraj Prakash

JC

surajprk

154

19109285

Upalaparna Banerjee

JC

upalal

155

19109286

Vikash Kumar Dubey

 

vdubey

156

19109287

Vinayak Raj

GS

vraj

157

19109861

Ankit Kumar

KPR

ankt

158

19109862

Ashish Kumar

PJ

ashiskmr

159

19109863

Biswanath Maharana

ZH

biswam

160

19109864

Daloo Ram

ZH

daloo

161

19109865

Debasis Dutta

AKA

ddebasis

162

19109866

Harish Khan

SAR

kharish

163

19109867

Mohit Mudgal

SBh

mudgal

164

19109868

Mohit Panwar

PJ

mohitpan

165

19109869

Nandita Pan

SuB

nandita

166

19109870

Priyanka Meena

JN

prim

167

19109871

Samrat Sohel Mondal

SC

samrat

168

19109872

Sanatan Halder

MK

sanatanh

169

19109873

Shivam Gupta

KK

gshiva