PhD Students

 
 

S.No.

Roll No.

Name

Thesis
Supervisor

e-mail

1

10109067

Pankaj Singh

AP

singhp

2

10209063

Prabodh Kr Pandey

AP/NN

prabodh

3

11109867

Dibya Jyoti Sivananda

SB

dibya

4

11209067

Pavan Kumar

AP

pavan

5

90121065

Khun Sang Phukon

PJ/SB

 

khunsang

6

12109872

Kamalika Nath

 

SB

knath

7

12109873

Mohammad Zaffar

AP

 

zaffar

8

12109874

Shailendra Kr Rathor

SC

 

skrathor

9

12209062

Ankit Kumar

SB

 

 rankit

10

12209063

Arif Warsi Laskar

SG

 

warsi

11

12209066

Purna Chandra Patra

YNM

 

pcpatra

12

12209067

Rajan Kumar Singh

SG

 

rajanks

13

12209068

Rajesh Kumar

SAR

 kraj

14

12209873

Naorem Rameshwari Devi

SAR/AS

 

naorem

15

13109061

Annwesha Dutta

DC/VV

 

annwesha

16

13109062

Ashish Kumar

MKH

 

ashishkr

17

13109065

Gyana Ranjan Sahoo

AP

 

gyana

18

13109070

Paramita Dasgupta

PJ

 

paromita

19

13109071

Pramod Ghising

ZH

 

pghising

20

13109072

Prasenjit Sanyal

PJ

 

psanyal

21

13109074

Rajesh Tripathi

ZH

 

rajesht

22

13109075

Shubhajyoti Mohapatra

AS

 

shubhajm

23

13109881

Manohar Kr Sharma

SC/MKV

 

kmanohar

24

13109883

Ravindra Kr Verma

PJ/SD

ravindkv

25

14109261

Antu Laha

ZH

 

antulaha

26

14109263

Boudhayan Paul

GS

 

paul

27

14109267

Meenaxi Sharma

KK

 

meenaxi

28

14109271

Rohitashwa Chattopadhyay

SC

 

crohit

29

14109272

Saikat Sur

VS/HW

 

saikatsu

30

14109874

Amit Kumar Jash

SB

 

amitjash

31

14109875

Anuj Ram Baitha

SBh

 

arbaitha

32

14109876

Anupam Ghosh

SC

 

anupamgh

33

14109877

Archan Mukhopadhyay

Sc

 

archan

34

14109878

Krishanu Sadhukhan

AKA

 

kissan

35

14109879

Poulami Nandi

AB

 

poulamin

36

14109880

Ravinder Kumar

ZH

 

ravindk

37

14109882

Sougata Mardanya

AKA/SoB

 

sougata

38

14109886

Vimalesh Kumar Vimal

VS/HW

 

vimalkv

39

14209264

Sandip Chowdhury

TS

 

sandipc

40

14209862

Sanjeev Kumar Maurya

SBh

 

msanjeev

41

14209863

Sayid Mondal

GS

 

sayidphy

42

15109264

Barun Ghosh

AKA

 

barung

43

15109267

Md Arif Ali

SB

 

arifali

44

15109271

Pritam Banerjee

TS

 

bpritam

45

15109272

Pritha Bari

KBh

 

pribari

46

15109275

Suvankar Paul

TS

 

svnkr

47

15109861

Avijit Duley

AHK

 

avijitd

48

15109862

Bikash Ghosh

SoM

 

bikashg

49

15109863

Swayamshree Patra

DC

 

swayam

50

15209261

Abhinandan Bhattacharjee

AKJ

abhib

51

15209262

Pratik Adhikary

SG

pratikad

52

16109264

Anurag

SC

anuragsh

53

16109265

Avijit Koley

SMT

avkoley

54

16109266

Divya Rawat

PJ

divyar

55

16109267

Himadri Roy

JC

himadrir

56

16109268

Hukam Singh

SMT

shukam

57

16109271

Krishn Pal Singh

SBh

krishnp

58

16109272

Mamta Gautam

TS

mamtag

59

16109274

Nirmal Roy

SB

nirmalro

60

16109275

Pratyasha Sahani

RV

pratyasa

61

16109277

Pulastya Parekh

AB

pulastya

62

16109278

Punit Sharma

AB

spunit

63

16109279

Rinku Maji

JC

mrinku

64

16109280

Rohit Tyagi

AHK

rtyagi

65

16109281

Sanchari Pal

KBh

pals

66

16109282

Sandeep Bajrangi Bari

AHK

sbari

67

16109285

Somnath Maity

AD

msomnath

68

16109286

Sonu Verma

TKG/AK

sonuv

69

16109863

Garima Bawa

SMT

garimab

70

16109865

Kalyani Barman

SBh

kalyani

71

16209262

Jayashree Majumdar

SBH

jaymaj

72

16209263

Nitesh Kumar Jaiswal

TS

nitesh

73

16209861

Krishnendu Dandapat

SMT

krishnd

74

16209862

Sagar Paul

AKG

sagarp

75

16209863

Sana Afrin

SMT

sanafrin

76

16209864

Shubhadeep Sadhukhan

SC/MKV

deep

77

16209865

Sudip Malick

ZH

sudipma

78

16509261

Manoranjan

YNM

manornjn

79

17109261

Anisha

JC

anisha

80

17109262

Arnab Sarkar

SG

arnaba

81

17109263

Bidisha Bhatt

KK/MK

bidisha

82

17109264

Debasmita Giri

AK

debasmit

83

17109265

Deepika

SBH

deepika

84

17109266

Fahim Varsi

PJ

fahim

85

17109267

Narendra Pratap

MKV

narendra

86

17109268

Sayantan Ghosh

SB

ghoshs

87

17109269

Sourav Bhattacharjee

AD

bsourav

88

17109270

Sourav Biswas

AK

souravbw

89

17109271

Souvik Bandyopadhyay

AD

souvik

90

17109273

Sudipta Dutta

AB

dsudipta

91

17109275

Vishal Narnaulia

HW

nvishal

92

17109861

Bashab Dey

TKG

bashab

93

17109864

Himanshu Parihar

GS

himansp

94

17109866

Rahul Bhardwaj

SMT

rahulbh

95

17109867

Rekha Kumari

AK

rekha

96

17109868

Shaswata Chowdhury

TS

shaswata

97

17109870

Supratim Das Bakshi

JC

sdbakshi

98

17109872

Yogesh Kumar Verma

SMT

yverma

99

17209262

Jaydeep Kumar Basak

GS

jaydeep

100

17209264

Ritankar Chatterjee

AB

ritankar

101

17209265

Sargam

SBh

sargam

102

17209266

Sukhdev Mouraya

SUB

sukhdev

103

17209871

Anan Bari Sarkar

AKA

sarkar

104

17209872

Kamal Das

AKA

kamaldas

105

18109261

Ankur Singha

DpC

anksing

106

18109262

Ashish Chandra

GS

achandra

107

18109263

Ayesha Nanda

SBh

ayesha

108

18109265

Kishori Lal

ZH

kishori

109

18109266

Pooja

TKG

kpooja

110

18109267

Poonam Choudhary

DpC

poonamch

111

18109269

Pranesh Chandra Mahato

SB

pcmahato

112

18109271

Santu Prasad Jana

AKG

santupj

113

18109272

Soumyadeep Chatterjee

MKV

Soumyade

114

18109273

Suman Chakraborty

JC

suman

115

18109274

Suman Karan

AKJ

karans

116

18109275

Suprodip Mondal

SG

msupro

117

18109276

Suraina Gupta

AKG

suraina

118

18109277

Swati Swagatika Mishra

SBh

swatis

119

18109861

Debottam Mandal

AKA

dmandal

120

18109862

Ekta Yadav

AKG

ektay

121

18109863

Harishyam Kumar

PJ

hari

122

18109864

Kunal Pal

TS

kunalpal

123

18109865

Kuntal Pal

TS

kuntal

124

18109866

Minhajul Islam

AB

minhajul

125

18109867

Radhika Pal

SMT

radhika04

126

18109868

Sahiram Goliya

PJ

sahiramg

127

18109869

Sushanta Barman

SBh

Sushanta

128

18209261

Ateesh Kumar Rathi

SG

ateeshkr

129

18209262

Bidyut Dey

DD/NK

bidyutd

130

18209263

Mahammad Tahir

SoM

mdtahir

131

18209264

Mir Afrasiar

NK/JC

afrasiar

132

18209266

Ojasvi Pal

TKG

ojasvi

133

18209268

Pushpendra Kumar Yadav

AKA

pyadav

134

18209269

Shakeel Ur Rahaman

JC/DD

shakel

135

18209271

Yogendra Jaiswara

MKV

yogjnp

136

19109261

Abhijeet Kishore

DC

 

akishore

137

19109263

Akash Gandhi

PJ

 

gakash

138

19109266

Arijit Halder

SuB

 

harijit

139

19109267

Arindam Saha

AKJ

 

arsaha

140

19109268

Arnab Paul

 

arnpaul

141

19109269

Ashutosh Dubey

AK

 

adubey

142

19109270

Bheemsehan Gurjar

 

gbheem

143

19109271

Debarshi Basu

GS

 

debarshi

144

19109272

Debojyoti Garain

 

dgarain

145

19109273

Gurmeet Singh

PJ

 

gurmeet

146

19109274

Jai Singh

HW

 

jaisingh

147

19109275

Jitendra Kumar

ZH

 

jitenk

148

19109276

Md Saddam Hussain

KBh

 

msaddam

149

19109277

Prateksh Dhivakar

 

prateksh

 

150

19109278

Ritajit Kundu

AK/AD

 

ritajit

151

19109280

Rohit Mukherjee

AK/AS

 

rohitmk

152

19109281

Saikat Mondal

AB

 

saikatmd

153

19109282

Shubham Jaiswal

SAR

 

shubhamj

154

19109283

Suraj Prakash

JC

 

surajprk

155

19109285

Upalaparna Banerjee

JC

 

upalal

156

19109286

Vikash Kumar Dubey

 

vdubey

157

19109287

Vinayak Raj

GS

 

vraj

158

19109861

Ankit Kumar

KPR

 

ankt

159

19109862

Ashish Kumar

PJ

 

ashiskmr

160

19109863

Biswanath Maharana

ZH

 

biswam

161

19109864

Daloo Ram

ZH

 

daloo

162

19109865

Debasis Dutta

AKA

 

ddebasis

163

19109866

Harish Khan

SAR

 

kharish

164

19109867

Mohit Mudgal

SBh

 

mudgal

165

19109868

Mohit Panwar

PJ

 

mohitpan

166

19109869

Nandita Pan

SuB

 

nandita

167

19109870

Priyanka Meena

JN

 

prim

168

19109871

Samrat Sohel Mondal

SC

 

samrat

169

19109872

Sanatan Halder

MK

 

sanatanh

170

19109873

Shivam Gupta

KK

 

gshiva