PhD Students

 
 

S.No.

Roll No.

Name

Thesis
Supervisor

e-mail

1

10109067

Pankaj Singh

AP

singhp

2

12109874

Shailendra Kr Rathor

SC

skrathor

3

12209068

Rajesh Kumar

SAR

kraj

4

14109261

Antu Laha

ZH

antulaha

5

14109263

Boudhayan Paul

GS

paul

6

14109271

Rohitashwa Chattopadhyay

SC

crohit

7

14109875

Anuj Ram Baitha

SBh

arbaitha

8

14109877

Archan Mukhopadhyay

Sc

archan

9

14109879

Poulami Nandi

AB

poulamin

10

14109880

Ravinder Kumar

ZH

ravindk

11

14109886

Vimalesh Kumar Vimal

VS/HW

vimalkv

12

14209264

Sandip Chowdhury

TS

sandipc

13

15109264

Barun Ghosh

AKA

barung

14

15109267

Md Arif Ali

SB

arifali

15

15109271

Pritam Banerjee

TS

bpritam

16

15109861

Avijit Duley

AHK

avijitd

17

15109862

Bikash Ghosh

SoM

bikashg

18

15109863

Swayamshree Patra

DC

swayam

19

15209261

Abhinandan Bhattacharjee

AKJ

abhib

20

15209262

Pratik Adhikary

SG

pratikad

21

16109264

Anurag

SC

anuragsh

22

16109265

Avijit Koley

SMT

avkoley

23

16109266

Divya Rawat

PJ

divyar

24

16109267

Himadri Roy

JC

himadrir

25

16109268

Hukam Singh

SMT

shukam

26

16109271

Krishn Pal Singh

SBh

krishnp

27

16109272

Mamta Gautam

TS

mamtag

28

16109274

Nirmal Roy

SB

nirmalro

29

16109275

Pratyasha Sahani

RV

pratyasa

30

16109278

Punit Sharma

AB

spunit

31

16109279

Rinku Maji

JC

mrinku

32

16109280

Rohit Tyagi

AHK

rtyagi

33

16109281

Sanchari Pal

KBh

pals

34

16109282

Sandeep Bajrangi Bari

AHK

sbari

35

16109285

Somnath Maity

AD

msomnath

36

16109286

Sonu Verma

TKG/AK

sonuv

37

16109863

Garima Bawa

SMT

garimab

38

16109865

Kalyani Barman

SBh

kalyani

39

16209262

Jayashree Majumdar

SBH

jaymaj

40

16209263

Nitesh Kumar Jaiswal

TS

nitesh

41

16209861

Krishnendu Dandapat

SMT

krishnd

42

16209862

Sagar Paul

AKG

sagarp

43

16209863

Sana Afrin

SMT

sanafrin

44

16209864

Shubhadeep Sadhukhan

SC/MKV

deep

45

16209865

Sudip Malick

ZH

sudipma

46

16509261

Manoranjan

YNM

manornjn

47

17109261

Anisha

JC

anisha

48

17109262

Arnab Sarkar

SG

arnabs

49

17109263

Bidisha Bhatt

KK/MK

bidisha

50

17109264

Debasmita Giri

AK

debasmit

51

17109265

Deepika

SBH

deepika

52

17109266

Fahim Varsi

PJ

fahim

53

17109267

Narendra Pratap

MKV

narendra

54

17109268

Sayantan Ghosh

SB

ghoshs

55

17109269

Sourav Bhattacharjee

AD

bsourav

56

17109270

Sourav Biswas

AK

souravbw

57

17109271

Souvik Bandyopadhyay

AD

souvik

58

17109273

Sudipta Dutta

AB

dsudipta

59

17109275

Vishal Narnaulia

HW

nvishal

60

17109861

Bashab Dey

TKG

bashab

61

17109864

Himanshu Parihar

GS

himansp

62

17109866

Rahul Bhardwaj

SMT

rahulbh

63

17109867

Rekha Kumari

AK

rekha

64

17109868

Shaswata Chowdhury

TS

shaswata

65

17109870

Supratim Das Bakshi

JC

sdbakshi

66

17109872

Yogesh Kumar Verma

SMT

yverma

67

17209262

Jaydeep Kumar Basak

GS

jaydeep

68

17209264

Ritankar Chatterjee

AB

ritankar

69

17209265

Sargam

SBh

sargam

70

17209266

Sukhdev Mouraya

SUB

sukhdev

71

17209871

Anan Bari Sarkar

AKA

sarkar

72

17209872

Kamal Das

AKA

kamaldas

73

18109261

Ankur Singha

DpC

anksing

74

18109262

Ashish Chandra

GS

achandra

75

18109263

Ayesha Nanda

SBh

ayesha

76

18109265

Kishori Lal

ZH

kishori

77

18109266

Pooja

TKG

kpooja

78

18109267

Poonam Choudhary

DpC

poonamch

79

18109269

Pranesh Chandra Mahato

SB

pcmahato

80

18109271

Santu Prasad Jana

AKG

santupj

81

18109272

Soumyadeep Chatterjee

MKV

Soumyade

82

18109273

Suman Chakraborty

SC

suman

83

18109274

Suman Karan

AKJ

karans

84

18109276

Suraina Gupta

AKG

suraina

85

18109277

Swati Swagatika Mishra

SBh

swatis

86

18109861

Debottam Mandal

AKA

dmandal

87

18109862

Ekta Yadav

AKG

ektay

88

18109863

Harishyam Kumar

PJ

hari

89

18109864

Kunal Pal

TS

kunalpal

90

18109865

Kuntal Pal

TS

kuntal

91

18109866

Minhajul Islam

AB

minhajul

92

18109867

Radhika Pal

SMT

radhika04

93

18109868

Sahiram Goliya

PJ

sahiramg

94

18109869

Sushanta Barman

SBh

Sushanta

95

18209261

Ateesh Kumar Rathi

SG

ateeshkr

96

18209262

Bidyut Dey

DD/NK

bidyutd

97

18209263

Mahammad Tahir

SoM

mdtahir

98

18209264

Mir Afrasiar

NK/JC

afrasiar

99

18209266

Ojasvi Pal

TKG

ojasvi

100

18209268

Pushpendra Kumar Yadav

AKA

pyadav

101

18209269

Shakeel Ur Rahaman

JC/DD

shakel

102

18209271

Yogendra Jaiswara

MKV

yogjnp

103

19109261

Abhijeet Kishore

DC

akishore

104

19109263

Akash Gandhi

PJ

gakash

105

19109266

Arijit Halder

SuB

harijit

106

19109267

Arindam Saha

AKJ

arsaha

107

19109268

Arnab Paul

HW

arnpaul

108

19109269

Ashutosh Dubey

AK

adubey

109

19109270

Bheemsehan Gurjar

DPC

gbheem

110

19109271

Debarshi Basu

GS

debarshi

111

19109272

Debojyoti Garain

TS

dgarain

112

19109273

Gurmeet Singh

PJ

gurmeet

113

19109274

Jai Singh

HW

jaisingh

114

19109276

Md Saddam Hussain

KBh

msaddam

115

19109277

Prateksh Dhivakar

NK

prateksh

116

19109278

Ritajit Kundu

AK/AD

ritajit

117

19109280

Rohit Mukherjee

AK/AS

rohitmk

118

19109281

Saikat Mondal

AB

saikatmd

119

19109282

Shubham Jaiswal

SAR

shubhamj

120

19109283

Suraj Prakash

JC

surajprk

121

19109285

Upalaparna Banerjee

JC

upalab

122

19109286

Vikash Kumar Dubey

SC

vdubey

123

19109287

Vinayak Raj

GS

vraj

124

19109862

Ashish Kumar

PJ

ashiskmr

125

19109863

Biswanath Maharana

ZH

biswam

126

19109864

Daloo Ram

ZH

daloo

127

19109865

Debasis Dutta

AKA

ddebasis

128

19109867

Mohit Mudgal

SBh

mudgal

129

19109868

Mohit Panwar

PJ

mohitpan

130

19109869

Nandita Pan

SuB

nandita

131

19109870

Priyanka Meena

JN

prim

132

19109871

Samrat Sohel Mondal

SC

samrat

133

19109872

Sanatan Halder

MK

sanatanh

134

19109873

Shivam Gupta

KK

gshiva

135

19209264

Manthan Verma

 

 

manver

136

19209861

Amitava Ghosh

CS

 

Amitava

137

19209862

Jatin Soni

PJ

 

Jsoni

138

19209863

Ruchika Dhaka

PJ

 

ruchika

139

19209864

Tripti Saraswat

PJ

 

Tripti

140

20109261

AMARTYA SAHA

 

amartyas

141

20109262

ANKIT GILL

TS

 

ankitgill20

142

20109264

ARPAN HAIT

DtC

 

arpan20

143

20109265

ARUNAVA PATRA

SC

 

arunava20

144

20109267

Debojit Chanda

MK

 

dchanda

145

20109273

Jamaluddin

RG

 

jamaluddin20

146

20109274

Javed Akhter Mondal

SG

 

majaved

147

20109276

JYOTI

ZH/SoM

 

jyoti20

148

20109277

MANEESH KUMAR M

AKA

 

mmkr20

149

20109278

NISHKARSH KUMAR

AKJ

 

nishkarshk20

150

20109279

Radhika Prasad

AKJ

 

radhikap

151

20109282

Saikat Mondal

AD

 

msaikat

152

20109283

SAKSHEE

SuB

 

sakshee20

153

20109285

SATYABAN GOCHHAIT

PJ

 

satya20

154

20109287

SOURAV KARAN

SB

 

souraviitk20

155

20109288

SUBHAKANTA DAS

SoM

 

subhakanta20

156

20109291

UMESH CHANDRA THUWAL

AKG

 

umesht20

157

20109292

VASWATI BISWAS

RV

 

bvaswati20

158

20109293

VINAY SINGH

PJ

 

vinay20

159

20109861

ANKUR SIHAG

KPR

 

asihag

160

20109862

HIMANSHU CHOURASIYA

GS

chim

161

20109863

MONU KUMAWAT

KK

monuk

162

20109864

NEMICHAND

SG

 

nemic

163

20109865

PANKAJ KUMAR MAHAWAR

SvC

 

kmpankaj

164

20109866

RAJESH SWAMI

ZH/JN

 

swami

165

20109867

STITAPRAJNA PANDA

PJ

 

panda

166

20109868

VISHNU AGRAWAL

KK

vishnuag

167

20109869

VISHNU KUMAR TIWARI

JN

tvishnu

168

20109870

WAKEEL AHMAD

CS

wakeel

169

20109871

DIPAK SAHU

CS

 

sdipak

170

20109872

GOUTAM MANNA

SG

 

goutamm

171

20109873

JOY DAS BAIRAGYA

DtC/SC

 

joydas

172

20109874

SUPROTIM SAHA

SB

 

suprotim

173

20209261

Bijayalaxmi Mohanty

SoM

bmohanty20

174

20209262

Dibyendu Mondal

MK

dibyendum20

175

20209263

Ishmeet Singh Chawla

KK

ishmeet20

176

20209264

Jyoti Prakash

 

 

jyotip20

177

20209266

Nirmalya Jana

AKA

nirmalyaj20

178

20209267

Sandip Biswas

KuB

msandip20

179

20209861

AKSHAY SHARMA

 

 

sakshay

180

20209862

NAKUL KUMAR

HW

nakulk