PhD Students

 
 

S.No.

Roll No.

Name

Thesis
Supervisor

e-mail

1

10109067

Pankaj Singh

AP

singhp

2

11209067

Pavan Kumar

AP

pavan

3

12109873

Mohammad Zaffar

AP

zaffar

4

12109874

Shailendra Kr Rathor

SC

skrathor

5

12209066

Purna Chandra Patra

YNM

pcpatra

6

12209067

Rajan Kumar Singh

SG

rajanks

7

12209068

Rajesh Kumar

SAR

kraj

8

12209873

Naorem Rameshwari Devi

SAR/AS

naorem

9

13109061

Annwesha Dutta

DC/VV

annwesha

10

13109062

Ashish Kumar

MKH

ashishkr

11

13109072

Prasenjit Sanyal

PJ

psanyal

12

13109075

Shubhajyoti Mohapatra

AS

shubhajm

13

13109883

Ravindra Kr Verma

PJ/SD

ravindkv

14

14109261

Antu Laha

ZH

antulaha

15

14109263

Boudhayan Paul

GS

paul

16

14109267

Meenaxi Sharma

KK

meenaxi

17

14109271

Rohitashwa Chattopadhyay

SC

crohit

18

14109874

Amit Kumar Jash

SB

amitjash

19

14109875

Anuj Ram Baitha

SBh

arbaitha

20

14109877

Archan Mukhopadhyay

Sc

archan

21

14109879

Poulami Nandi

AB

poulamin

22

14109880

Ravinder Kumar

ZH

ravindk

23

14109882

Sougata Mardanya

AKA/SoB

sougata

24

14109886

Vimalesh Kumar Vimal

VS/HW

vimalkv

25

14209264

Sandip Chowdhury

TS

sandipc

26

14209862

Sanjeev Kumar Maurya

SBh

msanjeev

27

15109264

Barun Ghosh

AKA

barung

28

15109267

Md Arif Ali

SB

arifali

29

15109271

Pritam Banerjee

TS

bpritam

30

15109272

Pritha Bari

KBh

pribari

31

15109275

Suvankar Paul

TS

svnkr

32

15109861

Avijit Duley

AHK

avijitd

33

15109862

Bikash Ghosh

SoM

bikashg

34

15109863

Swayamshree Patra

DC

swayam

35

15209261

Abhinandan Bhattacharjee

AKJ

abhib

36

15209262

Pratik Adhikary

SG

pratikad

37

16109264

Anurag

SC

anuragsh

38

16109265

Avijit Koley

SMT

avkoley

39

16109266

Divya Rawat

PJ

divyar

40

16109267

Himadri Roy

JC

himadrir

41

16109268

Hukam Singh

SMT

shukam

42

16109271

Krishn Pal Singh

SBh

krishnp

43

16109272

Mamta Gautam

TS

mamtag

44

16109274

Nirmal Roy

SB

nirmalro

45

16109275

Pratyasha Sahani

RV

pratyasa

46

16109278

Punit Sharma

AB

spunit

47

16109279

Rinku Maji

JC

mrinku

48

16109280

Rohit Tyagi

AHK

rtyagi

49

16109281

Sanchari Pal

KBh

pals

50

16109282

Sandeep Bajrangi Bari

AHK

sbari

51

16109285

Somnath Maity

AD

msomnath

52

16109286

Sonu Verma

TKG/AK

sonuv

53

16109863

Garima Bawa

SMT

garimab

54

16109865

Kalyani Barman

SBh

kalyani

55

16209262

Jayashree Majumdar

SBH

jaymaj

56

16209263

Nitesh Kumar Jaiswal

TS

nitesh

57

16209861

Krishnendu Dandapat

SMT

krishnd

58

16209862

Sagar Paul

AKG

sagarp

59

16209863

Sana Afrin

SMT

sanafrin

60

16209864

Shubhadeep Sadhukhan

SC/MKV

deep

61

16209865

Sudip Malick

ZH

sudipma

62

16509261

Manoranjan

YNM

manornjn

63

17109261

Anisha

JC

anisha

64

17109262

Arnab Sarkar

SG

arnabs

65

17109263

Bidisha Bhatt

KK/MK

bidisha

66

17109264

Debasmita Giri

AK

debasmit

67

17109265

Deepika

SBH

deepika

68

17109266

Fahim Varsi

PJ

fahim

69

17109267

Narendra Pratap

MKV

narendra

70

17109268

Sayantan Ghosh

SB

ghoshs

71

17109269

Sourav Bhattacharjee

AD

bsourav

72

17109270

Sourav Biswas

AK

souravbw

73

17109271

Souvik Bandyopadhyay

AD

souvik

74

17109273

Sudipta Dutta

AB

dsudipta

75

17109275

Vishal Narnaulia

HW

nvishal

76

17109861

Bashab Dey

TKG

bashab

77

17109864

Himanshu Parihar

GS

himansp

78

17109866

Rahul Bhardwaj

SMT

rahulbh

79

17109867

Rekha Kumari

AK

rekha

80

17109868

Shaswata Chowdhury

TS

shaswata

81

17109870

Supratim Das Bakshi

JC

sdbakshi

82

17109872

Yogesh Kumar Verma

SMT

yverma

83

17209262

Jaydeep Kumar Basak

GS

jaydeep

84

17209264

Ritankar Chatterjee

AB

ritankar

85

17209265

Sargam

SBh

sargam

86

17209266

Sukhdev Mouraya

SUB

sukhdev

87

17209871

Anan Bari Sarkar

AKA

sarkar

88

17209872

Kamal Das

AKA

kamaldas

89

18109261

Ankur Singha

DpC

anksing

90

18109262

Ashish Chandra

GS

achandra

91

18109263

Ayesha Nanda

SBh

ayesha

92

18109265

Kishori Lal

ZH

kishori

93

18109266

Pooja

TKG

kpooja

94

18109267

Poonam Choudhary

DpC

poonamch

95

18109269

Pranesh Chandra Mahato

SB

pcmahato

96

18109271

Santu Prasad Jana

AKG

santupj

97

18109272

Soumyadeep Chatterjee

MKV

Soumyade

98

18109273

Suman Chakraborty

JC

suman

99

18109274

Suman Karan

AKJ

karans

100

18109275

Suprodip Mondal

SG

msupro

101

18109276

Suraina Gupta

AKG

suraina

102

18109277

Swati Swagatika Mishra

SBh

swatis

103

18109861

Debottam Mandal

AKA

dmandal

104

18109862

Ekta Yadav

AKG

ektay

105

18109863

Harishyam Kumar

PJ

hari

106

18109864

Kunal Pal

TS

kunalpal

107

18109865

Kuntal Pal

TS

kuntal

108

18109866

Minhajul Islam

AB

minhajul

109

18109867

Radhika Pal

SMT

radhika04

110

18109868

Sahiram Goliya

PJ

sahiramg

111

18109869

Sushanta Barman

SBh

Sushanta

112

18209261

Ateesh Kumar Rathi

SG

ateeshkr

113

18209262

Bidyut Dey

DD/NK

bidyutd

114

18209263

Mahammad Tahir

SoM

mdtahir

115

18209264

Mir Afrasiar

NK/JC

afrasiar

116

18209266

Ojasvi Pal

TKG

ojasvi

117

18209268

Pushpendra Kumar Yadav

AKA

pyadav

118

18209269

Shakeel Ur Rahaman

JC/DD

shakel

119

18209271

Yogendra Jaiswara

MKV

yogjnp

120

19109261

Abhijeet Kishore

DC

akishore

121

19109263

Akash Gandhi

PJ

gakash

122

19109266

Arijit Halder

SuB

harijit

123

19109267

Arindam Saha

AKJ

arsaha

124

19109268

Arnab Paul

 

arnpaul

125

19109269

Ashutosh Dubey

AK

adubey

126

19109270

Bheemsehan Gurjar

 

gbheem

127

19109271

Debarshi Basu

GS

debarshi

128

19109272

Debojyoti Garain

 

dgarain

129

19109273

Gurmeet Singh

PJ

gurmeet

130

19109274

Jai Singh

HW

jaisingh

131

19109276

Md Saddam Hussain

KBh

msaddam

132

19109277

Prateksh Dhivakar

 

prateksh

133

19109278

Ritajit Kundu

AK/AD

ritajit

134

19109280

Rohit Mukherjee

AK/AS

rohitmk

135

19109281

Saikat Mondal

AB

saikatmd

136

19109282

Shubham Jaiswal

SAR

shubhamj

137

19109283

Suraj Prakash

JC

surajprk

138

19109285

Upalaparna Banerjee

JC

upalal

139

19109286

Vikash Kumar Dubey

 

vdubey

140

19109287

Vinayak Raj

GS

vraj

141

19109862

Ashish Kumar

PJ

ashiskmr

142

19109863

Biswanath Maharana

ZH

biswam

143

19109864

Daloo Ram

ZH

daloo

144

19109865

Debasis Dutta

AKA

ddebasis

145

19109867

Mohit Mudgal

SBh

mudgal

146

19109868

Mohit Panwar

PJ

mohitpan

147

19109869

Nandita Pan

SuB

nandita

148

19109870

Priyanka Meena

JN

prim

149

19109871

Samrat Sohel Mondal

SC

samrat

150

19109872

Sanatan Halder

MK

sanatanh

151

19109873

Shivam Gupta

KK

gshiva

152

19209264

Manthan Verma

 

manver

153

19209861

Amitava Ghosh

 

Amitava

154

19209862

Jatin Soni

 

Jsoni

155

19209863

Ruchika Dhaka

 

ruchika

156

19209864

Tripti Saraswat

 

Tripti

157

20109261

AMARTYA SAHA

 

amartyas

158

20109262

ANKIT GILL

 

ankitgill20

159

20109263

ANSHUMAN NIGAM

 

anshumann20

160

20109264

ARPAN HAIT

 

arpan20

161

20109265

ARUNAVA PATRA

 

arunava20

162

20109266

AVANTIKA GAUTAM

 

avantikag20

163

20109267

Debojit Chanda

 

dchanda

164

20109273

Jamaluddin

 

jamaluddin20

165

20109274

Javed Akhter Mondal

 

majaved

166

20109276

JYOTI

 

jyoti20

167

20109277

MANEESH KUMAR M

 

mmkr20

168

20109278

NISHKARSH KUMAR

 

nishkarshk20

169

20109279

Radhika Prasad

 

radhikap

170

20109282

Saikat Mondal

 

msaikat

171

20109283

SAKSHEE

 

sakshee20

172

20109285

SATYABAN GOCHHAIT

 

satya20

173

20109287

SOURAV KARAN

 

souraviitk20

174

20109288

SUBHAKANTA DAS

 

subhakanta20

175

20109289

Suman Karmakar

 

kmrsuman

176

20109291

UMESH CHANDRA THUWAL

 

umesht20

177

20109292

VASWATI BISWAS

 

bvaswati20

178

20109293

VINAY SINGH

 

vinay20

179

20109861

ANKUR SIHAG

 

asihag

180

20109862

HIMANSHU CHOURASIYA

 

chim

181

20109863

MONU KUMAWAT

 

monuk

182

20109864

NEMICHAND

 

nemic

183

20109865

PANKAJ KUMAR MAHAWAR

 

kmpankaj

184

20109866

RAJESH SWAMI

 

swami

185

20109867

STITAPRAJNA PANDA

 

panda

186

20109868

VISHNU AGRAWAL

 

vishnuag

187

20109869

VISHNU KUMAR TIWARI

 

tvishnu

188

20109870

WAKEEL AHMAD

 

wakeel

189

20109871

DIPAK SAHU

 

sdipak

190

20109872

GOUTAM MANNA

 

goutamm

191

20109873

JOY DAS BAIRAGYA

 

joydas

192

20109874

SUPROTIM SAHA

 

suprotim