PhD Students

 
 

S.No.

Roll No.

Name

Thesis
Supervisor

e-mail

1.

12109874

Shailendra Kr Rathor

SC

skrathor

2.

12209068

Rajesh Kumar (Part time)

SAR/SG

kraj

3.

14109263

Boudhayan Paul

GS

paul

4.

14209264

Sandip Chowdhury

TS

sandipc

5.

15109267

Md Arif Ali

SB

arifali

6.

15109861

Avijit Duley

AHK

avijitd

7.

15209262

Pratik Adhikary

SG

pratikad

8.

16109265

Avijit Koley

SMT

avkoley

9.

16109267

Himadri Roy

JC

himadrir

10.

16109268

Hukam Singh(reinstated)

SMT

shukam

11.

16109271

Krishn Pal Singh

SBh

krishnp

12.

16109272

Mamta Gautam

TS

mamtag

13.

16109274

Nirmal Roy

SB

nirmalro

14.

16109278

Punit Sharma

AB

spunit

15.

16109280

Rohit Tyagi

AHK

rtyagi

16.

16109281

Sanchari Pal

AB

pals

17.

16109282

Sandeep Bajrangi Bari

AHK

sbari

18.

16109285

Somnath Maity

AD

msomnath

19.

16109863

Garima Bawa

SMT

garimab

20.

16109865

Kalyani Barman

SBh

kalyani

21.

16209262

Jayashree Majumdar

SBH

jaymaj

22.

16209263

Nitesh Kumar Jaiswal

TS

nitesh

23.

16209861

Krishnendu Dandapat

SMT

krishnd

24.

16209862

Sagar Paul

AKG

sagarp

25.

16209863

Sana Afrin

SMT

sanafrin

26.

16209864

Shubhadeep Sadhukhan

SC/MKV

deep

27.

16209865

Sudip Malick

ZH/JN

sudipma

28.

16509261

Manoranjan

YNM

manornjn

29.

17109262

Arnab Sarkar

SG

arnabs

30.

17109263

Bidisha Bhatt

KK/MK

bidisha

31.

17109264

Debasmita Giri

AK

debasmit

32.

17109265

Deepika

SBH

deepika

33.

17109266

Fahim Varsi

 

PJ/ P K. Mohanty

fahim

34.

17109267

Narendra Pratap

MKV/SAR/SG

narendra

35.

17109268

Sayantan Ghosh

SB

ghoshs

36.

17109269

Sourav Bhattacharjee

AD

bsourav

37.

17109270

Sourav Biswas

AK/Alessandro De Martino

souravbw

38.

17109271

Souvik Bandyopadhyay

AD

souvik

39.

17109273

Sudipta Dutta

AB

dsudipta

40.

17109275

Vishal Narnaulia

HW

nvishal

41.

17109861

Bashab Dey

TKG

bashab

42.

17109864

Himanshu Parihar

GS

himansp

43.

17109866

Rahul Bhardwaj

SMT

rahulbh

44.

17109867

Rekha Kumari

AK

rekha

45.

17109868

Shaswata Chowdhury

TS

shaswata

46.

17109872

Yogesh Kumar Verma

SMT

yverma

47.

17209262

Jaydeep Kumar Basak

GS

jaydeep

48.

17209264

Ritankar Chatterjee

AB

ritankar

49.

17209265

Sargam

SBh

sargam

50.

17209266

Sukhdev Mouraya

SuB

sukhdev

51.

17209872

Kamal Das

AkA

kamaldas

52.

18109261

Ankur Singha

DpC/Vipul Arora

anksing

53.

18109262

Ashish Chandra

GS

achandra

54.

18109263

Ayesha Nanda

SBh

ayesha

55.

18109265

Kishori Lal

ZH

kishori

56.

18109266

Pooja

CS

kpooja

57.

18109267

Poonam Choudhary

DpC

poonamch

58.

18109269

Pranesh Chandra Mahato

SB

pcmahato

59.

18109271

Santu Prasad Jana

AKG

santupj

60.

18109272

Soumyadeep Chatterjee

MKV

soumyade

61.

18109273

Suman Chakraborty

SC

suman

62.

18109274

SUMAN KARAN

AKJ

karans

63.

18109275

Suprodip Mondal

SG

msupro

64.

18109276

Suraina Gupta

AKG

suraina

65.

18109277

Swati Swagatika Mishra

SBh

swatis

66.

18109861

Debottam Mandal

AKA

dmandal

67.

18109862

Ekta Yadav

ZH/KPR

ektay

68.

18109863

Harishyam Kumar

PJ

hari

69.

18109864

Kunal Pal

TS

kunalpal

70.

18109865

Kuntal Pal

TS

kuntal

71.

18109866

Minhajul Islam

AB

minhajul

72.

18109869

Sushanta Barman

SBh

Sushanta

73.

18209261

Ateesh Kumar Rathi

SG/Shilpi Gupta

ateeshkr

74.

18209262

Bidyut Dey

DD

bidyutd

75.

18209263

Mahammad Tahir

SoM/RM

mdtahir

76.

18209264

MIR Afrasiar

GS

afrasiar

77.

18209266

Ojasvi Pal

TKG

ojasvi

78.

18209268

Pushpendra Kumar Yadav

AKA

pyadav

79.

18209269

Shakeel Ur Rahaman

JC/DD

shakel

80.

18209271

Yogendra Jaiswara

MKV

yogjnp

81.

19109261

Abhijeet Kishore

DPC

akishore

82.

19109263

Akash Gandhi

PJ

gakash

83.

19109266

Arijit Halder

SuB

harijit

84.

19109268

Arnab Paul

HW

arnpaul

85.

19109269

Ashutosh Dubey

AK

adubey

86.

19109270

Bheemsehan Gurjar

 

DPC

gbheem

87.

19109271

Debarshi Basu

 

GS

debarshi

88.

19109272

Debojyoti Garain

TS

dgarain

89.

19109273

Gurmeet Singh

PJ

gurmeet

90.

19109276

Md Saddam Hussain

KB

msaddam

91.

19109277

Prateksh Dhivakar

NK

prateksh

92.

19109278

Ritajit Kundu

AK/AD

ritajit

93.

19109280

Rohit Mukherjee

AK/AS

rohitmk

94.

19109281

Saikat Mondal

AB

saikatmd

95.

19109282

Shubham Jaiswal

SAR/SG

shubhamj

96.

19109283

Suraj Prakash

JC

surajprk

97.

19109285

Upalaparna Banerjee

JC/Christoph Peter Englert

upalab

98.

19109286

Vikash Kumar Dubey

SC

vdubey

99.

19109287

Vinayak Raj

GS

vraj

100.

19109861

Ankit Kumar

KPR

ankt

101.

19109862

Ashish Kumar

PJ

ashiskmr

102.

19109863

Biswanath Maharana

ZH

biswam

103.

19109864

Daloo Ram

ZH

daloo

104.

19109865

Debasis Dutta

AKA

ddebasis

105.

19109867

Mohit Mudgal

JN

mudgal

106.

19109868

Mohit Panwar

PJ

mohitpan

107.

19109869

Nandita Pan

SuB

nandita

108.

19109870

Priyanka Meena

JN

prim

109.

19109871

Samrat Sohel Mondal

SC

samrat

110.

19109872

Sanatan Halder

MK

sanatanh

111.

19109873

Shivam Gupta

KK

gshiva

112.

19209264

Manthan Verma

MKV

manver

113.

19209861

Amitava Ghosh

CS

Amitava

114.

19209862

Jatin Soni

PJ

Jsoni

115.

19209863

Ruchika Dhaka

PJ/JS Yadav

ruchika

116.

20109261

AMARTYA SAHA

AB

amartyas

117.

20109262

ANKIT GILL

TS

ankitgill20

118.

20109264

ARPAN HAIT

DtC

arpan20

119.

20109265

ARUNAVA PATRA

SC

arunava20

120.

20109267

Debojit Chanda

MK

dchanda

121.

20109273

Jamaluddin

RG

jamaluddin20

122.

20109274

Javed Akhter Mondal

SG

majaved

123.

20109276

JYOTI

ZH/SoM

jyoti20

124.

20109277

MANEESH KUMAR M

AKA

mmkr20

125.

20109278

NISHKARSH KUMAR

AP/Nirmalya Ghosh

nishkarshk20

126.

20109279

Radhika Prasad

AKJ

radhikap

127.

20109282

Saikat Mondal

AD

msaikat

128.

20109285

SATYABAN GOCHHAIT

PJ

satya20

129.

20109287

SOURAV KARAN

KK

souraviitk20

130.

20109288

SUBHAKANTA DAS

SoM

subhakanta20

131.

20109291

UMESH CHANDRA THUWAL

AKG

umesht20

132.

20109292

VASWATI BISWAS

RV

bvaswati20

133.

20109862

HIMANSHU CHOURASIYA

GS

chim

134.

20109863

MONU KUMAWAT

KK

monuk

135.

20109864

NEMICHAND

AP/Pankaj Singh

nemic

136.

20109865

PANKAJ KUMAR MAHAWAR

SvC

kmpankaj

137.

20109866

RAJESH SWAMI

ZH/JN

swami

138.

20109869

VISHNU KUMAR TIWARI

JN

tvishnu

139.

20109870

WAKEEL AHMAD

CS

wakeel

140.

20109871

DIPAK SAHU

CS

sdipak

141.

20109872

GOUTAM MANNA

SG

goutamm

142.

20109873

JOY DAS BAIRAGYA

DC/SC

joydas

143.

20109874

SUPROTIM SAHA

SB

suprotim

144.

20209262

Dibyendu Mondal

MK

dibyendum20

145.

20209266

Nirmalya Jana

AKA

nirmalyaj20

 

146.

20209267

Sandip Biswas

KuB

msandip20

147.

20209862

NAKUL KUMAR

HW

nakulk

 

148.

21109261

Ankur Dey

GS/KB

 

ankurd21

149.

21109262

Arpan Manna

SD

 

arpanm21

150.

21109263

Neha Bansal

KK

 

Nehabansal21

151.

21109264

Priyanka Saha

KB

 

priyankas21

152.

21109265

Prosanta Mandal

SC

prosantam21

153.

21109266

Prosenjit Roy

SC

prosenjit21

154.

21109267

Saikat Biswas

GS/DD

 

saikatb21

155.

21109268

Soumen Basak

 

soumenb21

156.

21109270

Harsh Varshney

AKA

 

Hvarshny

157.

21109271

Mayank Pathak

TS

 

Mpathak

158.

21109272

Pranay Mohta

AK

 

Pmohta

159.

21109273

Sanjay Sarkar

AKA

 

Sanjays

160.

21109274

Subrata Pachhal

AA/AD

Pachhal

161.

21109275

Sunit Das

AKA

 

sunitd

162.

21109861

Abhishek Kumar Jha

PJ/JSY

 

abhijha

163.

21109862

Abhishek Yogi

VJY

 

yogiabhi

164.

21109863

Alapan Bera

SoM

 

alapan

165.

21109864

Anurag Sarkar

DD

 

sarkara

166.

21109865

Dhananjay Singh

TS

 

sdhanjay

167.

21109866

Harshit Tiwari

MKV

 

tharshit

168.

21109867

Hemlata Meena

SvC

 

hemlatam

169.

21109868

Jyoti Pareek

SG/SC

 

jpareek

170.

21109869

Kewal Anand

PJ/JSY

 

kanand

171.

21109870

Lavish

GS/TS

 

clavish

172.

21109871

Sachin Singh Rawat

MKV

 

sachinr

173.

21109872

Sandip Kundu

MK

 

sandipk

174.

21109873

Sanjay Khatik

PJ/JSY

 

sanjaykh

175.

21109874

Shubhankar Paul

CS

 

shubhp

176.

21109875

Shyam Sunder Lakesar

KPR

 

sslake

177.

21109876

Subhadip Saha

PJ

 

sahas

178.

21109877

Sugata Paul

SB

 

sugata

179.

21109878

Sumanta Maity

AKJ

 

smaity

180.

21109879

Vaibhav Sharma

PJ/JSY

 

svbhv

181.

21209262

Avijit Maity

RV

avijitm21

182.

21209264

Debanjan Debnath

TS

debanjand21

183.

21209265

Dibyendu Samanta

 

dibyendus21

184.

21209266

Harshita Sharma

 

harshitas21

185.

21209267

Ritwika Ghoshal

 

ritwika21

186.

21209268

Sankalp Shandilya

AKJ

sankalps21

187.

21209269

Shubham Chowdhury

 

shubhamc21