Post Doctoral Fellows

 

S. No.

Name

Department

1.

Dr. Supriya Katti

SBERTC

2.

Dr. Sudip Kumar Chatterjee

CELP

3.

Dr. Vikram Singh

MSE

4.

Dr. Saheb Dutta

Chemistry

5.

Dr. Javed Raoof

Earth Sciences

6.

Dr. Gayatri Panicker

Maths

7.

Dr. Akanksha Gupta

Physics

8.

Dr. Mohammad Usman

Chemistry

9.

Dr. Gulab Singh Maurya

Chemistry

10.

Dr. Chaitanyakrishna Kamaja

MSE

11.

Dr. Apurba Das

Maths

12.

Dr. Dinesh Kumar Sharma

Lasers and Photonics

13.

Dr. Ambikesh Dhar Dwivedi

Chemistry

14.

Dr. Rajibul Shaikh

Physics

15.

Dr. Shubhandra Tripathi

Chemistry

16.

Dr. Soumen Payra

Chemistry

17.

Dr. Sandipan Chattaraj

ME

18.

Dr. Bhuttu Khan

Chemistry

19.

Dr. Rahul Yadav

ME

20.

Dr. Pritpal Kaur

Physics

21.

Dr. Karthikeyan K

AE

22.

Dr. Nilakantha Meher

Physics

23.

Dr. Soumya Ranjan Nanda

AE

24.

Dr. Samarshi Chakraborty

ME

25.

Dr. Harminder Singh

Chemistry

26.

Dr. Showkat Hassan Mir

Chemistry

27.

Dr. Tathagata Mandal

Maths

28.

Dr. Ankita Mishra

BSBE

29.

Dr. Prasenjit Kar

Chemical

30.

Dr. Md. Ramiz Reza

Maths

31.

Dr. Nidhi Sharma

MSE

32.

Dr. Tanuj Shukla

Earth Sciences

33.

Dr. Sailaja Sharma

MSE

34.

Dr. Kadambinee Sa

MSE

35.

Dr. Shipra

HSS

36.

Dr. Jayant Kumar Mohanta

MSE

37.

Dr. Md. Abu Talhamainuddin Ansary

Economic Sciences

38.

Dr. Ram Krishna Upadhyay

ME

39.

Dr. Nasirul Haque

EE

40.

Dr. Priyadarshini Kapri

Physics

41.

Dr. Mithu Baidya

BSBE

42.

Dr. Mahamad Nabab Alam

EE

43.

Dr. Vandana Jain

ME

44.

Dr. Mangesh Mohan Mandlik

Physics

45.

Dr. Dheeraj Chandra

IME

46.

Dr. Harshvardhan Singh

Chemistry

47.

Dr. Priyajit Jash

Chemistry

48.

Dr. Monoj

MSE

49.

Dr. Amitesh Kumar

MSE

50.

Dr. Nikhil Kumar

MSE

51.

Dr. Kunj Bihari Mishra

Chemistry

52.

Dr. Om Prakash Pandey

Earth Sciences

53.

Dr. Rahul Panwar

Chemistry

54.

Dr. Saurabh Singh

Chemical

55.

Dr. Sajal Kanti Dutta

Chemical

56.

Dr. Noor U Din Reshi

Chemistry

57.

Dr. Farha Sultana

Maths

58.

Dr. Debabrata Pramanik

Chemical

59.

Dr. Madhusree Kole

ME

60.

Dr. Dipak Bhowmik

Physics

61.

Dr. Sridhar B.

BSBE

62.

Dr. Kalyan Manna

Maths

63.

Dr. Gaurav Singh

ME

 

Post Doctoral Vacancies in Various Department & Inter-disciplinary Programmes