Post Doctoral Fellows

 

S. No.

Name

Department

1.

Dr. Vikram Singh

MSE

2.

Dr. Saheb Dutta

Chemistry

3.

Dr. Javed Raoof

Earth Sciences

4.

Dr. Gayatri Panicker

Maths

5.

Dr. Mohammad Usman

Chemistry

6.

Dr. Gulab Singh Maurya

Chemistry

7.

Dr. Chaitanyakrishna Kamaja

MSE

8.

Dr. Apurba Das

Maths

9.

Dr. Dinesh Kumar Sharma

Lasers and Photonics

10.

Dr. Rajibul Shaikh

Physics

11.

Dr. Shubhandra Tripathi

Chemistry

12.

Dr. Soumen Payra

Chemistry

13.

Dr. Sandipan Chattaraj

ME

14.

Dr. Bhuttu Khan

Chemistry

15.

Dr. Rahul Yadav

ME

16.

Dr. Pritpal Kaur

Physics

17.

Dr. Nilakantha Meher

Physics

18.

Dr. Soumya Ranjan Nanda

AE

19.

Dr. Harminder Singh

Chemistry

20.

Dr. Showkat Hassan Mir

Chemistry

21.

Dr. Tathagata Mandal

Maths

22.

Dr. Ankita Mishra

BSBE

23.

Dr. Prasenjit Kar

Chemical

24.

Dr. Md. Ramiz Reza

Maths

25.

Dr. Nidhi Sharma

MSE

26.

Dr. Tanuj Shukla

Earth Sciences

27.

Dr. Sailaja Sharma

MSE

28.

Dr. Kadambinee Sa

MSE

29.

Dr. Ram Krishna Upadhyay

ME

30.

Dr. Priyadarshini Kapri

Physics

31.

Dr. Mithu Baidya

BSBE

32.

Dr. Vandana Jain

ME

33.

Dr. Mangesh Mohan Mandlik

Physics

34.

Dr. Dheeraj Chandra

IME

35.

Dr. Harshvardhan Singh

Chemistry

36.

Dr. Priyajit Jash

Chemistry

37.

Dr. Monoj

MSE

38.

Dr. Kunj Bihari Mishra

Chemistry

39.

Dr. Om Prakash Pandey

Earth Sciences

40.

Dr. Rahul Panwar

Chemistry

41.

Dr. Saurabh Singh

Chemical

42.

Dr. Sajal Kanti Dutta

Chemical

43.

Dr. Noor U Din Reshi

Chemistry

44.

Dr. Farha Sultana

Maths

45.

Dr. Debabrata Pramanik

Chemical

46.

Dr. Madhusree Kole

ME

47.

Dr. Dipak Bhowmik

Physics

48.

Dr. Sridhar B.

BSBE

49.

Dr. Kalyan Manna

Maths

50.

Dr. Gaurav Singh

ME

51.

Dr. Aman Kumar Singh

Physics

52.

Dr. Asma Iqbal

Chemical

53.

Dr. Sanchari Basu

Chemical

54.

Dr. Vashundhra Sharma

Chemistry

55.

Dr. Krashna Mohan Tripathi

Physics

56.

Dr. Mita Haldar

Chemistry

57.

Dr. Choiti Bandyopadhyay

Maths

58.

Dr. Anangsha De

Chemistry

59.

Dr. Urvashi Sharma

MSE

60

Dr. Alok Bhadauria

MSE

61

Dr. Umair Alam

Chemical

62

Dr. Amit Kumar Mishra

Chemistry

63

Dr. Debarati Bandyopadhyay

Chemistry

64

Dr. Ramesh Chandra

Chemistry

 

Post Doctoral Vacancies in Various Department & Inter-disciplinary Programmes