Materials Science Programme

Indian Institute of Technology Kanpur

Sumit Pramanik
  PhD
Class: 2012

Ashok Kumar
  PhD
Class: 2011

Sk Ariful Rahman
  PhD
Class: 2011

Amit Kumar Srivastava
  PhD

Ram Narayan Chauhan
  PhD

Shivendra Kumar Jaiswal
  PhD

Vijay Kumar Kashyap
  PhD

Ahankari Sandeep Suresh Rao
  PhD
Class: 2009

Pradip Paik
  PhD
Class: 2008

Subhash Thota
  PhD
Class: 2009

Shiv Datt Sharma
  PhD
Class: 2008

Anand Kumar Biswas
  PhD
Class: 2008

Girija Sankar Samal
  PhD
Class: 2008

Jai Prakash Tiwari
  PhD

Atanu Saha
  PhD

Subhasish Basu Majumder
  PhD

Subhash Chand
  PhD

Ajai K. Garg
  PhD

Pradip Kumar Bagdi
  PhD

Santanu Bhattacharyya
  PhD

Nageswar Kapuri
  PhD

Shiuli Gupta
  PhD

Ashok Kumar
  PhD

Ashok Shrivastava
  PhD

V. Srikanth
  PhD

Amarnath Sen
  PhD

Sudhanshu Verma
  PhD

Gopes Chandra Das
  PhD

Emur Manickam Thangavelu
  PhD

Devendra Kumar
  PhD

G Venkata Ram
  PhD

Om Prakash
  PhD

Raghunandan Sharma
  PhD

Soma Banerjee
  PhD

Jayesh C
  PhD

Narendra Kumar
  PhD

Chhatrasal Gayner
  PhD

Chandres Kumar Rastogi
  PhD

Vishnu Prasad Shrivastava
  PhD

Pankaj Chamoli
  PhD

Asheesh Kumar
  PhD

Poonam Benjwal
  PhD

Abhishek Kumar Singh
  PhD

Subhash Singh
  PhD

Vinod Kumar Dwivedi
  Ph. D.

Amit Kumar Yadav
  Ph. D.

Deepa Bhatt
  Ph. D.

Ranu Pal
  Ph. D.

Sandeep Kumar Singh
  Ph. D.

Rashmi Khan
  Ph. D.

Sandhya Chandravanshi
  Ph. D.

Surthi kiran kumar
  Ph. D.

Iram Malik
  Ph. D.

Alekha Tyagi
  Ph. D.

Pragya Shukla
  Ph. D.

Vishal Kumar Chakradhary
  Ph. D.

Arun Rajput
  Ph. D.

Ravindra Kumar
  Ph. D.

Kajal Chaudhary
  Ph. D.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shikha Srivastava
  Ph. D.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ashish Kumar Mall
  Ph. D.

Shilendra Kumar Sharma
  Ph. D.

Yaswanth Kumar Penke
  Ph. D.

Azizurrahaman
  Ph. D.

Mrittika Singha
  Ph. D.

Sayantan Sasmal
  Ph. D.

Ajay Vardhaman B S
  Ph. D.

Shilendra Kumar Sharma
  Ph. D.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moumita Mistri
  Ph. D.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prerna Sinha
  Ph. D.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.