K  
- P K Kelkar Library


Name Department Designation Email Office Location House No. Office Phone No. House Phone No./Mobile
K Bablu BSBE Helper Office 245A 4010 5245
Kadalbajoo M K Mathe P kadal FB 519 464 7732 8285
Kadam Hrushikesh DORD Jr. Assist. hrushik FB Ground Floor 136 7343 5136
Kadigachalam P CHM Jr. Tech. Supdt. CL 107D ??102 7373 5102
Kaistha Nitin CHE ASP nkaistha FB 457 390 7513 7432 8362
Kallol Mondal MSE AP kallol 6156 8679
Kalra M S ME P msk Nuc. Bldg. 4069 7527 8269
Kalra PK EE P kalra ACES 107A 639 7810 7032 8785
Kamle Sudhir AE P kamle Prop. Lab./ AE Str.Lab 4007 7689 7853 8619
Kanaujia Rakesh ME LDC FB 366 54 A 6094 8224
Kanaujia Manohar EE Jr. Tech. kanaujia WL 211 1031 7250 5031
Kanaujia Babu Ram JEE Helper baburam AAB-110 177 7335 5177
Kanaujia R Physical Education LDC Stadium 157 7958 5157
Kanaujiya SK MSP Attendant ACMS 204 Kalyanpur 7740 9956575714
Kannan A Glass Blowing Jr. Tech. arumugam SL 112 136 7296 5136
Kannaujia D K Physics STA SL 110 7560 9839312942
Kapoor G P Mathe P gp FB 565 652 7609 8253
Kar S EE EP skar WL 215A 501 7876 2590907 8204
Kar Kamal K ME ASP kamalkk ACMS 203 3014 7687 8703
Karkare Amey CSE AP karkare CSE 302 506 7520 8576
Karmankar Gautam CHM Jr Tech. Supdt. gautamk CL 101 E 282 6041 8489
Karnick Madhuri Centre for Mechatronics SPE madhuri NL 312 7995 2592233
Karnick H CSE P hk CSE 318 637 7601 8545
Katiyar Monica MSE P mk WLE 113 4093 7941 6066 8520
Katiyar Alok Visitor Hostel Asst. Care Taker alok 1002 7491 6666 5002
Katiyar Rajat CC Junior Technician krajat CC-113A 7371
Katiyar Ramanuj AE Sr. Tech Supdt ramanuj AE T103B 2031 7851 8279
Katti Dhirendra S BSBE P dsk Lab 16 479 4028 4029 8774
Katyal SK Central Stores Jr. Supdt. Receipt Section City 7316 2611848
Kaur Jitendra Registrar Office Sr. Asstt. jknaiyer FB 207 City 6985 2232356
Kavita Recruitment Attendant kavitat FB 224 103 7391 5103
Khan I A EE TA WL 112 2037 7849 8037
Khan Najmul PK Kelkar Library Sr. Proj. Asstt. najmul Dig. Room City 6119 9415079990
Khan Faiz Ahmed CHM P faiz SL 207 451 7864 7394 8640
Khan M N EE Jr. Supdt mnkhan WLE 217 7833
Khandekar Sameer ME ASP samkhan SL-109 352 7038 8762
Khanna M K CHM Sr.Tech.Supdt. mkkhanna CL 107B City 7366
Khanna Ashok CHE P akhanna NL II 306 443 7117 7852 7533 8596
Kharwar Manish K IWD kharwar Sec.Xing 142 7718 5142
Kishan Jai ACMS JT jai ACMS 103 123 7624 5123
Kishore N N ME P nnk NL 214 4086 7049 8793
Kitey Rajesh AE AP kitey AE 14 391 7060 8898
Kole SK EE TA skkole ACES 125 2012 7628 8487
Koria SC MSE P satishch WL 101 613 7940 8737
Kripa Shanker IME P ks IME 102 463 7683 8755
Krishn Ram GATE/CAT/JAM Jr. Asstt. krishn AA 101 city 7304 9651457663
Krishna Ram ACMS JTS ramkris ACMS 104 7878
Krishnacharya Physics AP kcharya SL 201 352 7968 8436
Krishnan L HSS P lk FB 626 4068 7287 8357
Kulkarni Anjali Centre for Mechatronics SRE anjalik NL 312 644 7995 8687
Kulkarni Anjali Design Programme RE anjalik NL- I 312 604 7995 8687
Kulshreshtha Praveen HSS ASP pravk FB 669 3067 6546 8344
Kumar Mahesh ME Mech. TA 201 167 B 7984 5267
Kumar Ashok BSBE P ashokkum Lab 15 4065 4051 4052 8258
Kumar Dinesh PK Kelkar Library Jr. Astt. (Lib) dineshkr BO 167 B 7462 9695300155
Kumar Ateesh PK Kelkar Library Jr. Astt. (Lib) ateeshk B.O. Nankari 7462 9935931980
Kumar Satyendra Physics P satyen SB 202 4001 204 7654 7947 8530
Kumar Rajesh PK Kelkar Library S.L.I.A. rajesh Lib 201 CARS 2040 7298 8040
Kumar Vijendra MSE TA WL 217 7278 8672, 2590190
Kumar Rathish B V Mathe P bvrk FB 571 3022 7660 8750
Kumar Manoj Physics Mech. manojk SL? 310 1010 7953 5010
Kumar Sandeep Registrar Office Jr. Asstt. sank FB 207 119 7290 5119
Kumar Jitendra MSP P jk ACMS 206 4083 7107 8227
Kumar Vijay IWD AE vkumar SS-II 264 7221 8248
Kumar Ashwini CE P ashwini WLE 112B 450 7756 8366
Kumar Rajesh CHM Jr. Techn. FB 429 179B 6028 5279
Kumar Vijay CHE Jr. Tech. vijkum NL-II 101 164B 7883 5264
Kumar Binod CHE JT binodk NL-305 City 7811
Kumar Anil CHE P anilk NL-II 304 649 7195 7811 7767 8526, 2591819
Kumar Prem Central Stores Sr. Assistant premk Import Section City 7216 9889895723
Kumar Rajendra Admin Jr. Suptd rknigam FB 211 City 7776 9415480691
Kumar Manoj Admin Asstt. Registrar manojkmr FB 204 City 7620, 7738 9305636221
Kumar Rakesh AE Jr. Tech. kumarr AE T101 6191 9415735441
Kumar Rajesh AE Jr. Tech. rkumar ANH T106 6195 9889665950
Kumar Manoj CE Mech WS II 189 B 7478 5289
Kumar Sanjiv CE TA 117 7765 5117
Kumar Sanjay IWD JE sanjaykc 7418
Kumar Rajesh HSS AP FB 603 6136
Kumar Pradeep EE AP pradeepk ACES 305C VH 7570
Kumar Rathina DOAA Jr. Supdt rathina AAB 201 101 7669 5101
Kumar Jitendra DOAA Jr. Asstt. kjit AAB 205 178A 7020 5278
Kumar Virendra DORD Proj. Manager virend FB Ground Floor Nankari 7564
Kumar Anjanee CC TA anj CC 108 294 7371 8403
Kumar Rakesh AE AP rkm AE HSAL01 3046 6301 8219
Kumari Meera DOFA Supdt. mkumari FB 261 201 Type-II 6326 8313
Kundu Debasis Mathe P kundu FB 522 414 7141 8271, 2591673
Kunzru D CHE P dkunzru NL II 305 433 7193 7811 8780, 2590636
Kureel SK CHE JS kumarsk FB 462 1013 7887 5013
Kuril JL MSE UDC(SG) FB 414 7640 2770764
Kushari A AE ASP akushari AE Prop. Lab 4090 7126 8536